Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne

Zgłaszanie nieprawidłowosci

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do...

Zobacz więcej

Aktualności

  Najnowsze informacje o doradztwie energetycznym...

Zobacz więcej

Dokumenty​ i​ wytyczne

W poszczególnych zakładkach zostały zebrane dla Państwa najważniejsze akty prawne i dokumenty z zakresu  efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.  

Zobacz więcej

Doradcy​ energetyczni

Na terenie województwa małopolskiego pracuje 7 Doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW w Krakowie. Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których świadczy usługi doradcze. Adres - Doradcy Energetyczni ul....

Zobacz więcej

Informacje​ ogólne

  Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner...

Zobacz więcej

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Wytyczne do opracowania PGN obowiązujące od 2020 roku Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,...

Zobacz więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj