Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – MIRS

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – MIRS

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
  • Ochrona przyrody
Rodzaj zadania
Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej
Zakres finansowania

Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności. Finansowanie w ramach Programu obejmuje modernizację oświetlenia oraz założenie nowych bądź rewitalizację istniejących terenów zielonych.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór do 15.07.2020 r.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf)
  2. skan podpisanego wniosku wysłać na adres biuro@wfos.krakow.pl (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji). Wymagane załączniki należy dołączyć do maila.

 

Warunki finansowe

Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, jednak nie więcej niż 75 000,00 zł na jedno zadanie.

Warunki podstawowe formalne

1. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego, które wcześniej złożyły wnioski w ramach Projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego i zostały zarekomendowane do dofinansowania.

2. Zadanie dotyczy ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, niekubaturowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na otwartym powietrzu, w szczególności obiektów umożliwiających masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności.

3. Terminowe złożenie dokumentów na ww. adres mail oraz poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na modernizację istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, przez które rozumie się:

– ogólnodostępne boiska sportowe – m.in.: piłkarskie, lekkoatletyczne (w tym przyszkolne)

– wielofunkcyjne boiska sportowe – przeznaczone m.in. do gry w piłkę ręczną, w siatkówkę, w koszykówkę (w tym przyszkolne),

– siłownie plenerowe,

– skateparki,

– place sportowo-rekreacyjne – sprzyjające aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości, wyposażone m.in. w urządzenia typu street workout,

 

poprzez wykonanie działań związanych z:

 

1) założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych, w tym:

– przygotowanie terenu pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń,

– zakup sadzonek drzew i krzewów,

– założenie trawników,

– prace pielęgnacyjne i konserwacyjne pomników przyrody, tj.: usunięcie martwych lub chorych gałęzi w koronach drzew, cięcia prześwietlające i formujące, założenia wiązań elastycznych i sztywnych w koronach drzew,

– zabiegi lecznicze drzew i zwalczające szkodniki,

– oznakowanie chronionych form przyrody,

przy czym dofinansowaniu nie podlega nasadzenie roślin jednorocznych.

2) modernizacją oświetlenia, tj.: wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED wraz z systemem sterowania i oszczędności energii, przy czym:

– maksymalny jednostkowy koszt osiągnięcia efektu ekologicznego wynosi do
5 600 zł/kW nowej mocy,

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną nie może być mniejsze niż 25%.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Jolanta Skrabalak: 515 493 098

Joanna Czeluśniak: 516 280 008

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange