Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego www.wfos.krakow.pl

 

Serwis internetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl jest własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Administratorem Serwisu internetowego www.wfos.krakow.pl jest samorządowa osoba prawna – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Serwis internetowy www.wfos.krakow.pl zawiera informacje związane z wykonywaniem zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub dotyczące funkcjonowania jego interesariuszy (wnioskodawców i beneficjentów)  w zakresie objętym współpracą).

 

Korzystanie z Serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl (zwanego dalej serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu ze strony  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Informacje podane w Serwisie nie są źródłem prawa.

Administrator Serwisu dokłada wszelkich możliwych starań by serwis zawierał treści najbardziej aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności faktycznej lub prawnej za mogące wystąpić nieścisłości lub opóźnienia w aktualizacji.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i faktycznej za treści udostępnione przez podmioty trzecie na stronach internetowych, które powiązane zostały z serwisem poprzez system odnośników – linków, lub ich wykorzystanie przez Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, oraz czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu.

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora Serwisu.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@wfos.krakow.pl .

 

Korzystanie z Serwisu 

Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez zgody Administratora Serwisu.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu.

Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.

Serwis może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

 

Korzystanie z Newslettera

Użytkownik ma prawo korzystać z Newslettera Serwisu.

Korzystanie z Newslettera jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu e-maila, na który będzie wysyłany Newsletter.

Podanego e-maila należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

Użytkownik aktywując e-maila zgadza się na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy Newslettera wykorzystując do tego przesłany w trakcie rejestracji link lub klikając w odpowiedni link, który będzie zawsze umieszczony w wysyłanym Newsletterze.

 

Czas obowiązywania Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej serwisu www.wfos.krakow.pl.

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu może ulec zmianie w dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody.

Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj