Oferta

Warunki wsparcia finansowego

Zasady finansowania zadań

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 222-2017 Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2017 r. przyjął "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" obowiązujące od stycznia 2018...

Zobacz więcej

Wskaźniki – jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań inwestycyjnych finansowanych przez WFOŚiGW w Krakowie (plik PDF)

Zobacz więcej

Katalog kosztów dla zadań nieinwestycyjnych

Katalog kosztów dla poszczególnych rodzajów zadań nieinwestycyjnych finansowanych przez WFOŚiGW w Krakowie (plik PDF)

Zobacz więcej

Katalog wymaganych załączników do podpisania i rozliczenia umowy

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują w poszczególnych kartach ofert dla danej dziedziny finansowania.   Przejdź do listy ofert

Zobacz więcej

Zasady promocji

Beneficjent korzystający z pomocy udzielonej ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zobowiązany jest do informowania o otrzymanej pomocy zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. ...

Zobacz więcej

Lista przedsięwzięć​ priorytetowych

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Krakowie na 2017 rok Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Krakowie na 2018 rok Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Krakowie na 2019 rok

Zobacz więcej

Pomoc​ ​publiczna

Obowiązek składania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą informacji o otrzymanej pomocy publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U....

Zobacz więcej

Kryteria wyboru

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Krakowie (plik PDF)

Zobacz więcej

Procedury

Procedury (plik PDF)

Zobacz więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj