Program „Mały Strażak”

Program „Mały Strażak”

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Mały Strażak
Zakres finansowania
  1. zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych),
  2. zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy,
  3. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego,
  4. dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni.

 

 

Forma dofinansowania

Dotacja

 

Terminy naboru

Nabór: do 03.04.2020

 

Warunki finansowe

1. dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

2. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzję o  zmianie procedury naborów wniosków w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” i Programu „Mały Strażak”. Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta a następnie wydrukować, podpisać (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi (jeżeli dotyczy) i pieczątką instytucji), zeskanować i przesłać skan na adres biuro@wfos.krakow.pl. Obowiązkowe załączniki należy również załączyć do maila. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest wpłynięcie obu wersji wniosku (elektronicznej przez Portal oraz skanu podpisanego wniosku na ww. adres mailowy) w obowiązującym terminie, tj. do dnia 03.04.2020 r.

Warunki szczegółowe

 

W przypadku wniosku gminy warunkiem obligatoryjnym jest nieodpłatne przekazanie zakupionych kompletów, elementów lub sprzętu Jednostce OSP wskazanej we wniosku.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.

 

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785 855 523 – Anna Kicińska – Dyrda

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange