Program „Mały Strażak”

Program „Mały Strażak”

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Mały Strażak
Zakres finansowania
  1. zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych),
  2. zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy,
  3. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego,
  4. dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni.

 

 

Forma dofinansowania

Dotacja

 

Terminy naboru

Nabór: do 03.04.2020

 

Warunki finansowe

1. dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

2. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzję o  zmianie procedury naborów wniosków w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” i Programu „Mały Strażak”. Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta a następnie wydrukować, podpisać (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi (jeżeli dotyczy) i pieczątką instytucji), zeskanować i przesłać skan na adres biuro@wfos.krakow.pl. Obowiązkowe załączniki należy również załączyć do maila. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest wpłynięcie obu wersji wniosku (elektronicznej przez Portal oraz skanu podpisanego wniosku na ww. adres mailowy) w obowiązującym terminie, tj. do dnia 03.04.2020 r.

Warunki szczegółowe

 

W przypadku wniosku gminy warunkiem obligatoryjnym jest nieodpłatne przekazanie zakupionych kompletów, elementów lub sprzętu Jednostce OSP wskazanej we wniosku.

Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT)

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.

 

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

504 923 089 – Filip Mossoczy (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)
516 280 008 – Joanna Czeluśniak

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange