Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Nabór wniosków do Programu Mój Prąd tylko do 6 grudnia 2020 r.

Wnioski  do Programu Mój Prąd można  składać  do dnia 6 grudnia 2020 r.  Z powodu wykorzystania  podwyższonej alokacji w programie, z dniem 07 grudnia nabór wniosków do Programu „Mój Prąd” zostanie zamknięty. Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejlink do informacji

Program Piorytetowy Mój Prąd

Instytucją realizującą Program Mój Prąd jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres wdrażania programu:23.07.2019 – 31.12.2025 r. (lub do wyczerpania środków)

Cel program:  Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Beneficjent:  osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltanicznej. 

Dofinansowanie: Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych

Rodzaje przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez profil zaufany lub e-dowód, na stronie www.gov.pl

W wersji papierowej – tylko firmy instalatorskie, składające wnioski w imieniu swoich klientów

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd”  znajduje się na stronie internetowej: www.mojprad.gov.pl

 

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informacje o Programie Mój Prąd udzielane są przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie  – lista kontaktowa

Informacje na temat zlożonych wniosków w ramach Programu Mój Prąd można uzyskać pod adresem mailowym: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange