Doradztwo dla sektora publicznego, przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz sektora mieszkaniowego, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych usług Doradców Energetycznych.

Dowiedz się więcej
  • WFOŚiGW TV
  • Portal Beneficjenta
  • BIP
  • EPUAP
  • Dla mediów
  • Program
  • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Aktualności Zobacz wszystkie

19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy pożyczek ze Spółdzielnią Mieszkaniową „WIDOK” w Krakowie w łącznej kwocie 1 145 600,00 zł. Pożyczki przeznaczone są na zmianę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w czterech  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej i ul. Na Błonie w Krakowie. W […]

19 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczki: pierwsza na kwotę 194.000,00 zł na finansowanie zadania pod nazwą:  „Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną w Dominikowicach”. Efektem  ekologicznym zadania, warunkującym  realizację  pożyczki na zasadach preferencyjnych jest wybudowanie na działce położonej w Dominikowicach żelbetonowego, dwukomorowego zbiornika na wodę pitną  […]

13 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki  na kwotę 2.159.030,76 zł z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu na realizację zadania„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna ” , którego planowany koszt kwalifikowany wynosi: 4.055.252,87 zł. Efektem  ekologicznym zadania, warunkującym  realizację  pożyczki  na   zasadach preferencyjnych jest: wybudowanie […]

13 sierpnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Kościelisko na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko – Etap II, Cz. 2” w kwocie 1 637 603,66 zł. Efektem ekologicznym zadania będzie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej […]

Informujemy, że WFOŚiGW w Krakowie podpisał kolejne porozumienia z gminami ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanym  porozumieniom z gminami: Skawina, Nowy Targ, Maków Podhalański, Pcim, Gromnik, Koszyce, Kamienica ich mieszkańcy będą mogli m.in. złożyć wnioski o wsparcie na wymianę pieców i termomodernizację swoich domów bezpośrednio w gminie, a także skorzystać z pomocy […]

9 sierpnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Czchów na realizację projektu pn. „ Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota ” w kwocie  2.209.480,19 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 19/100).  […]

Filmy
Galeria

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
CLOSE
CLOSE