Od 19-go września 2018 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla osób fizycznych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W gminach Małopolski prowadzona jest kampania informacyjna – przejdź do harmonogramu spotkań informacyjnych .

Już 19-go września uruchomimy dla Państwa Portal Beneficjenta za pomocą, którego będzie można złożyć wniosek i uzyskać pełną informację na temat programu.

Dowiedz się więcej

 

Doradztwo dla sektora publicznego, przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz sektora mieszkaniowego, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych usług Doradców Energetycznych.

Dowiedz się więcej
  • WFOŚiGW TV
  • Portal Beneficjenta
  • BIP
  • EPUAP
  • Dla mediów
  • Program
Aktualności Zobacz wszystkie

W dniu 18.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Słopnice o dofinansowanie zadania pn.  „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 250.000,00 […]

W dniu 18.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Iwanowice o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Iwanowice w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 180.000,00 zł, […]

W dniu 18 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Mszana Dolna na realizację zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raba Niżna”, w kwocie do 4.119.658,01 zł. Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone zostaną 123 gospodarstwa domowe (610 mieszkańców), […]

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Gromnik na realizację zadań pn.: 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance w ramach projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do […]

W dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Słomniki o dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 na terenie Gminy Słomniki. Wymiana starych niskosprawnych kotłów w celu poprawy jakości powietrza” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. […]

W dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Brzeźnica o dofinansowanie zadania pn. „ Wymiana kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brzeźnica „ w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu […]

Filmy
Galeria
Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj