Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wnioskodawca
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Bezpieczny Strażak
Zakres finansowania

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

— zakup i wyposażenie jednostek OSP w:

  1. samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
  2. pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,

— modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

 

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

II nabór wniosków: od 28.09.2023 r. do 05.10.2023 r. (UWAGA: jest to nabór dodatkowy dla jednostek OSP, które złożyły wniosek w I naborze i wniosek spełniał warunki formalne ale został odrzucony z powodu wyczerpania alokacji środków)

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, przy czym:

— maksymalny koszt kwalifikowany samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150.000,00 zł 

— maksymalny koszt kwalifikowany pojazdu/ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV nie może przekroczyć kwoty 90.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 45.000,00 zł 

Dla zakresu związanego z modernizacją (naprawą) samochodu pożarniczego nie stosuje się jednostkowego kosztu kwalifikowanego brutto.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

 

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

— w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

— w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

 

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Warunki szczegółowe

Efektem ekologicznym Programu jest:

– obszar obsługiwany przez jednostkę/obszar objęty ochroną (ha)

– liczba osób objętych ochroną przed zagrożeniami (os.)

– liczba akcji/ interwencji przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (szt.)

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj