Bezpieczny Strażak

Bezpieczny Strażak

Rodzaj zadania
Bezpieczny Strażak
Zakres finansowania

1. komplety ubrań bojowych (ubrania ochronne, buty bojowe, hełmy, kominiarki, rękawice)
2. elementy z kompletów ubrań bojowych
3. sprzęt ratowniczo- gaśniczy

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: do 01.03.2018

Warunki finansowe

1. dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania przy zakupie kompletów ubrań bojowych lub ich elementów, ale nie więcej niż 4.500,00 brutto
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania, ale nie więcej niż 5.000,00 zł

2. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego :
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania przy zakupie kompletów ubrań bojowych lub ich elementów, ale nie więcej niż 4.500,00 brutto
– do 50%kosztów kwalifikowanych brutto zadania, ale nie więcej niż 5.000,00 zł

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Jednostka OSP może otrzymać dofinansowanie do 3 kompletów ubrań bojowych przez cały okres trwania Programu. Dotacja do zakupu kompletów ubrań bojowych lub ich elementów nie może przekroczyć 4.500,00 zł przez cały okres trwania Programu. Dotacja do zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 5.000,00 zł może zostać udzielona jednokrotnie przez cały okres trwania Programu.

W przypadku wniosku gminy warunkiem obligatoryjnym jest nieodpłatne przekazanie zakupionych kompletów, elementów lub sprzętu Jednostce OSP wskazanej we wniosku.

Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT)

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.

Realizacja zadania musi kończyć się w terminie umożliwiającym złożenie kompletnych dokumentów do rozliczenia umowy do 30 października w danym roku kalendarzowym.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

504 923 089 – Filip Mossoczy
516 280 008 – Joanna Czeluśniak

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj