Program priorytetowy Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

Program priorytetowy Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

Rodzaj zadania
Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego
Zakres finansowania

Pomoc  finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

  1. koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego
  2. zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów
  3. wydatki na zabezpieczenie miejsca wykonania prac
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór wniosków trwa do 11.03.2024 r. 

Warunki finansowe

do 70% kosztów kwalifikowanych zadania

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  • elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
    a. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
    b. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)– UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Warunki szczegółowe

Koszty kwalifikowane:
– koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,
– zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów,
Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT).

Realizacja zadania musi się odbyć do dnia 31.10.2024 r. 

Dofinansowanie może być przeznaczone dla obszarów stanowiących własność gminy lub podmiotu władającego daną nieruchomością, wobec którego wydano decyzję o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzania działań zaradczych we własnym zakresie.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pawłowska – 502 073 031 e-mail: agnieszka.pawlowska@wfos.krakow.pl

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj