Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Informacje o projekcie

Logotypy Krajowego Planu Odbudowy

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie małopolskim

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu są finansowane m.in. ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze. WFOŚiGW w Krakowie realizuje projekt grantowy dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” polegający na udzielaniu grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Celem projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez grantobiorców.

Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć przez osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą – grantobiorców, polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wyodrębnionych w takich budynkach, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w Programie wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W ramach realizacji przedsięwzięcia, grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy. Koszty w ramach zadania to wypłaty grantów dla grantobiorców.

 

Realizacja Programu przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków oraz dotyczących poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Zakres przedsięwzięć wykonywanych przez grantobiorców implikuje efekty pozwalające na osiągnięcie wskazanych celów. 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS: 

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 111000 MWh/rok;
  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych: 

– wartość bazowa 44 700 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 11 000 tony równoważnika CO2/rok;

  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem: 

– wartość bazowa 20 220 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 4 610 tony równoważnika CO2/rok.

  • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 23 3480 MWh/rok

– wartość docelowa 10 2400 MWh/rok

  • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.

– wartość docelowa  11szt.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 688 000 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 688 000 000,00 PLN

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj