O Funduszu

Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne”.

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania ta ustawa, a stosowany jest Regulamin udzielania zamówień publicznych – tekst_ujednolicony WFOŚiGW w Krakowie, publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Ogłoszenia” .

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj