O Funduszu

Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych są publikowane na platformie e-zamawiający  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Lista postępowań PZP – Aktualne)

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania ta ustawa, a stosowany jest Regulamin udzielania zamówień publicznych – tekst_ujednolicony WFOŚiGW w Krakowie, publikowane są na platformie e-zamawiający Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Lista postępowań wyłączonych z PZP – Aktualne).

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj