Warunki wsparcia finansowego

Zasady promocji

Beneficjent korzystający z pomocy udzielonej ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zobowiązany jest do informowania o otrzymanej pomocy zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. 

 

Materiały graficzne:

Logotyp – wersja rozszerzona

Logotyp – wersja uproszczona

System identyfikacji wizualnej – Księga znaku 

Program „Ciepłe Mieszkanie” – Księga znaku

 

Tablice:

Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje zawarte na tablicy były czytelne. Jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią. Tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i miast (z uwzględnieniem Uchwały Krajobrazowej, jeśli zostanie wprowadzona) oraz zasadami ochrony przyrody, a także powinny być dopasowane do charakteru otoczenia.

Wzór tablicy – dotacja

Wzór tablicy – pożyczka

Wzór tablicy – pożyczko-dotacja

Wzór tablicy informacyjnej – dotacja: środki WFOŚ i NFOŚiGW

Wzór tablicy informacyjnej – dotacja: środki NFOŚiGW

 

Naklejki:

Wzór naklejki na wozy strażackie

Wzór naklejki na wozy specjalistyczne

Wzór naklejki na pojazdy – remont i naprawa pojazdów

 

Banery:

Baner na stronę www – wytyczne

baner 150×150

baner 185×278

baner 215×135

baner 356×242

baner 750×90

baner 900×135

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj