Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wnioskodawca
  • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Zakres finansowania

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

– wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);

– środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków

Warunki finansowe

Poziom dofinansowania:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Warunki podstawowe formalne
  1. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni
    nie przekraczającej 75 ha.
  2. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.
  3. Formularz wniosku (załącznik nr 1 do Procedury) należy pobrać ze strony internetowej https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/ i wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb (załącznik nr 2 do Procedury).
  4. Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres wapnowanie@wfos.krakow.pl (w tytule maila prosimy wpisać „wapnowanie – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Następnie wniosek należy wydrukować, czytelnie podpisać oraz złożyć w Sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.
Warunki szczegółowe

Program skierowany jest do osób fizycznych

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach na podstronie https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Artur Tomasiewicz – 785 855 922

Izabela Klimkiewicz (w zakresie pomocy de minimis) – 573 143 695

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj