Program Priorytetowy – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Program Priorytetowy – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wnioskodawca
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Zakres finansowania

Koszt kwalifikowany stanowi zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 31.07.2018 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu), lub do wyczerpania środków.

Warunki finansowe

Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

Warunki podstawowe formalne

Wnioski o dofinansowanie składane w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska.

W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Program skierowany do Podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujących się na liście w ramach porozumienia wskazanego w pkt. 7.3, zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785 855 936 – Piotr Skrzyniarz

504 923 089 – Filip Mossoczy (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj