Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Wnioskodawca
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Zakres finansowania

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.:

— nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu w art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),

— nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu

– zgodnie z Porozumieniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

Forma dofinansowania

Dotacja

Pożyczka – więcej informacji TUTAJ>>

Terminy naboru

Informacje zostaną podaną wkrótce.

Warunki finansowe
  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW
    i WFOŚiGW w Krakowie, w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł.
  2. Do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie, w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z gmin, których wskaźnik G (wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) jest nie większy niż 800 zł,

z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekraczać środków określonych w Porozumieniu.

Warunki podstawowe formalne

Wnioski o dofinansowanie składane w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Program skierowany do jest do jednostek znajdujących się na liście Ministrów. Więcej informacji nt. umieszczenia OSP na liście: https://www.gov.pl/web/mswia/dofinansowanie-dzialalnosci-osp

Nie wiesz czy Twoja jednostka znajduje się na liście? Napisz: jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Jolanta Skrabalak (jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl)

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj