Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informacje ogólne:

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. Opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
  2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
  3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie
  4. Formularzem informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,
adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.

Uwaga! Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl
W temacie e-mail’a należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.12.2019 r. nabór wniosków został zakończony. W przypadku ogłoszenia nowego naboru poinformujemy Państwa niezwłocznie.
Dokumentacja programu:

 1. Procedura naboru wniosków
 2. Wniosek wraz z załącznikami
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
  1. Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe
  2. Załącznik do instrukcji – środki wapnujące
  3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
  4. Informacja o danych na fakturze
 4. Komunikat dotyczący programu
 5. Zasady finansowania na rok 2019
 6. Oświadczenie o dochodach

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

OSChR w Krakowie:

12 637 04 61

WFOŚiGW w Krakowie:

Anna Kicińska – Dyrda –  785 855 523 
Piotr Skrzyniarz – 785 855 936
Joanna Czeluśniak – 516 280 008
Alicja Przygoda-Ciągło (w sprawach związanych z pomocą publiczną) – 785 855 926


Artykuły powiązane:

 1. Ministerstwo Środowiska – resorty środowiska i rolnictwa wspólnie dla rozwoju polskiej wsi – przejdź>>
 2. NFOŚiGW pomaga rolnikom, wspierając poprawę jakości gleb – przejdź>>
 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wapnowanie gleb – przejdź>>

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange