Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Rodzaj zadania
Edukacja Ekologiczna
Zakres finansowania
 1. warsztaty,
 2. szkolenia,
 3. szkolenia e-learningowe,
 4. zajęcia w terenie,
 5. konferencje,
 6. seminaria,
 7. wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy),
 8. programy i kampanie edukacyjne,
 9. konkursy,
 10. filmy (produkcja wraz z emisją),
 11. spoty (produkcja wraz z emisją),
 12. audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją),
 13. prasa i publikacje prasowe,
 14. pomoce dydaktyczne,
 15. infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej,
 16. modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego),
 17. wyposażenie (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego).
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór uzupełniający dla obszarów tematycznych: „Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” i „czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”: do dnia 28.04.2023 r.

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

1) niepodpisanej przez Portal Beneficjenta (ostateczna wersja elektroniczna wniosku)

2) podpisanej (tradycyjnie papierowo LUB elektronicznie przez ePUAP). Wniosek w formie papierowej można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub wysłać na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków (uwaga: liczy się data wpływu a NIE data stempla pocztowego). Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym elektronicznym należy wysłać z konta ePUAP Wnioskodawcy na skrytkę ePUAP Funduszu o adresie /wfosigwkrakow/SkrytkaESP. UWAGA: podpisując dokument elektronicznie należy go najpierw zapisać jako plik nieedytowalny (np. za pomocą opcji: DRUKUJ – PRINT TO PDF).

Wymagane jest złożenie wniosku w obu formach tj. niepodpisanej i podpisanej. Wnioski, które wpłyną tylko w jednej formie nie będą rozpatrywane.

Obie formy wniosku muszą wpłynąć do Funduszu przed upływem terminu ogłoszonego naboru tj. do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru podanego w ogłoszeniu.

UWAGA: EDYTOWALNA WERSJA WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ NA PORTALU BENEFICJENTA PO ZALOGOWANIU.

 

INSTRUKCJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO: KLIKNIJ TUTAJ>>

Warunki finansowe

– do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego

– do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Warunki podstawowe formalne
 1. Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).
 2. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
Warunki szczegółowe
 1. Zgodnie z Programem finansowaniu podlegają przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu 4 obszarów tematycznych:
  – odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
  – czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom
  – transport niskoemisyjny
  – zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna
 2. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta w ramach Programu wynosi 150 000 zł. Jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek z wybranego obszaru tematycznego.
 3. Budżet Programu dla województwa małopolskiego na lata 2022 – 2025 wynosi
  3 mln zł (2,5 mln środki NFOŚiGW oraz 0,5 mln środki WFOŚiGW w Krakowie), z czego na: fundusz podstawowy 1 000 000 zł, OZE 833 333 zł, przeciwdziałanie emisjom 833 333 zł, fundusz niskoemisyjnego transportu 333 334 zł.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Joanna Czeluśniak: 516 280 008

Paulina Irla: 502 073 031

Aneta Dwernicka – Rosa: 573 143 762

w zakresie pomocy publicznej: Alicja Przygoda – Ciągło: 785 855 926

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj