Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii

Rodzaj zadania
Edukacja Ekologiczna
Zakres finansowania
 1. wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje, pikniki),
 2. zajęcia stacjonarne i terenowe,
 3. materiały niezbędne do przeprowadzenia działań edukacyjnych,
 4. konkursy i olimpiady ekologiczne,
 5. kampanie edukacyjne,
 6. działania informacyjno – promocyjne (nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych)
 7. catering (nie więcej niż 1 000 zł).
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór wniosków od 12.07.2023 r. do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

1) niepodpisanej przez Portal Beneficjenta (ostateczna wersja elektroniczna wniosku)

2) podpisanej (tradycyjnie papierowo LUB elektronicznie przez ePUAP). Wniosek w formie papierowej można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub wysłać na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków (uwaga: liczy się data wpływu a NIE data stempla pocztowego). Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym elektronicznym należy wysłać z konta ePUAP Wnioskodawcy na skrytkę ePUAP Funduszu o adresie /wfosigwkrakow/SkrytkaESP. UWAGA: podpisując dokument elektronicznie należy go najpierw zapisać jako plik nieedytowalny (np. za pomocą opcji: DRUKUJ – PRINT TO PDF).

Wymagane jest złożenie wniosku w obu formach tj. niepodpisanej i podpisanej. Wnioski, które wpłyną tylko w jednej formie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: EDYTOWALNA WERSJA WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ NA PORTALU BENEFICJENTA PO ZALOGOWANIU.

Warunki finansowe

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 8 000 zł.

Warunki podstawowe formalne
 1. Nabór wniosków skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
 2. Nabór dotyczy przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych w 2023 roku na terenie województwa małopolskiego.
 3. Okres kwalifikowalności kosztów zgodnie z Programem to 06.2023 r. – 30.11.2023 r.
 4. Finansowaniu nie podlegają projekty zakończone przed datą wpływu podpisanego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.
Warunki szczegółowe
 1. Zgodnie z Programem finansowaniu podlegają działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.
 2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu Programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1 000 odbiorców, w tym minimum 100 odbiorców bezpośrednich. Obligatoryjną grupą odbiorców są dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego. Działania mogą być skierowane również do pozostałych mieszkańców.
 3. Budżet Programu wynosi 1 000 000 zł (środki udostępnione z NFOŚiGW).
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Joanna Czeluśniak: 516 280 008

Anita Dziekan: 573 143 863

Izabela Klimkiewicz: 573 143 695

Renata Stankiewicz: 573 143 708

w zakresie pomocy publicznej: Alicja Przygoda – Ciągło: 785 855 926

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj