Inne zadania służące ochronie środowiska…

Inne zadania służące ochronie środowiska…

Numer oferty
1.6.6.5
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Ochrona przyrody
Rodzaj zadania
Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska oraz obowiązującymi w danym roku "Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"
Zakres finansowania
1. Ochrona różnorodności biologicznej
2. Likwidacja gatunków inwazyjnych
3. Opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisówustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4. Oznakowanie tablicami urzędowymi obszarów chronionych
5. Inwentaryzacja i prowadzenie monitoringu przyrodniczego
Inne zadania z zakresu ochrony przyrody
Forma dofinansowania
1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacjo-Pożyczka
Terminy naboru
Nabory w 2017 r. - zakończone

Planowane nabory w 2018 r.:
- dotacja: od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r., w miarę dostępności środków drugi termin do 31.05.2018 r.
- pożyczka: od 01.02.2018 r. - 29.09.2018 r.
Warunki finansowe
1. Dotacja - do 60% kosztów kwalifikowanych brutto w przypadkuszpitali i podmiotów leczniczych, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest Województwo Małopolskie oraz hospicjów
- do 30% kosztów kwalifikowanych brutto w pozostałych przypadkach
2. Pożyczka - do 100% kosztów kwalifikowanych netto
- oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
- możliwość umorzenia do 30% pożyczonego kapitału,
- brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) - dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.
Warunki podstawowe formalne
1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu - przejdź >>).
3.Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania terenem.
4. Plan nasadzeń/projekt zagospodarowania terenu.
Warunki szczegółowe
O dotację mogą ubiegać się:
- instytuty badawcze i uczelnie publiczne
- parki narodowe
- osoby prawne, których celem działania jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna.

O pożyczkę mogą ubiegać się powyższe podmioty oraz pozostali przedsiębiorcy.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych.

W przypadku dotacji realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt
516 280 008 - Joanna Czeluśniak (dotacja)
504 923 089 - Filip Mossoczy (dotacja)
785-855-925 - Łukasz Migza (pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję