Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk

Numer oferty
1.5.2.1
Wnioskodawca
  • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
Rodzaj zadania
Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk
Zakres finansowania

Zakres kosztów kwalifikowanych (pożyczka)
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
4. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.
5. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
6. Montaż pompy ciepła o minimalnej mocy 40 kW.

Zakres kosztów kwalifikowanych (Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych)
Wymiana kotłów grzewczych węglowych na:
1. Kotły gazowe o mocy do 40 kW.
2. Kotły olejowe o mocy do 40 kW.
3. Pompę ciepła o mocy do 40 kW.
4. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii.

Forma dofinansowania

1. Pożyczka
2. Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Terminy naboru

tryb zwykły:
pożyczki: 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do wyczerpania środków

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 30.11.2018 r. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji. (dotyczy dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych).

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem:

  1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
  2. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie.
Warunki finansowe

1. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto:
– oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
– możliwość umorzeniado 40% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

2. Dopłata do częściowej spłaty kredytów bankowych – kredyt bankowy dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów.
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego. (dotyczy pożyczki)
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.
W przypadku dopłat do częściowej spłaty kredytów bankowych maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu tj.:
– kotły gazowe i olejowe do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej w tym geotermii do 830,00 zł za 1 kW/mocy,
– pompa ciepła do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.
Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785-855-935 – Joanna Senisson – (pożyczka)
785-855-920 – Joanna Dominiak-Paradowska (dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych)
785-855-927 – Agnieszka Klęczar (dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj