Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Numer oferty
1.6.1.1
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Rodzaj zadania
Oczyszczalnie ścieków
Zakres finansowania

Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 10 m3/dobę

Forma dofinansowania

1. Pożyczka
2. Dotacja
3. Dotacjo-Pożyczka

Terminy naboru

tryb zwykły:

dotacje:

– I nabór: od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. (przewidywana pula środków: 50%),
– II nabór: do dnia 28 czerwca 2019 r. (przewidywana pula środków: 50%),
– w przypadku niewykorzystania środków Zarząd może ogłosić III nabór wniosków.

pożyczki: 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do wyczerpania środków

Warunki finansowe

1. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji. W przypadku modernizacji oczyszczalni ścieków, która nie spowoduje zwiększenia jej obciążenia hydraulicznego oraz wyraźnej poprawy jakości ścieków oczyszczonych, Fundusz może udzielić dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki bez możliwości umorzenia.
2. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych dla wybranych podmiotów tj.: szpitale lub podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jst oraz kościelne osoby prawne,

3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu – przejdź >>

Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z oczyszczaniem ścieków. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na redukcję zanieczyszczeń w ściekach.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785-855-935 – Joanna Senisson (pożyczka)
785-855-920 – Joanna Dominiak-Paradowska (pożyczka)
785-855-922 – Anna Urbańczyk (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785-855-523 – Anna Kicińska-Dyrda (dotacja, dotacjo-pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange