Pompy ciepła

Pompy ciepła

Numer oferty
1.5.3.2
Wnioskodawca
  • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
  • Odnawialne źródła energii
Rodzaj zadania
Pompy ciepła
Zakres finansowania

Zakres kosztów kwalifikowanych (pożyczka)

  1. Zakup i montaż pomp ciepła o minimalnej mocy 40 kW.

Zakres kosztów kwalifikowanych (Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych)

  1. Zakup i montaż  pompy ciepła o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania

1. Pożyczka
2. Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Terminy naboru

tryb zwykły:
pożyczki: 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do wyczerpania środków

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 30.11.2018 r. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji. (dotyczy dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych).

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem:

  1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
  2. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie.
Warunki finansowe

1. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto:
– oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
– możliwość umorzeniado 40% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

2. Dopłata do częściowej spłaty kredytów bankowych – kredyt bankowy dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu:
– do 3 500 zł/kW (brutto) dla gruntowych pompy ciepła o mocy niższej od 1MW,
– do 3 000 zł/kW (brutto) dla gruntowych pompy ciepła o mocy wyższej lub równej 1MW.
– do 2 600 zł/kW (brutto) dla powietrznych pompy ciepła o mocy niższej od 1MW,
– do 2 400 zł/kW (brutto) dla powietrznych pompy ciepła o mocy wyższej lub równej 1MW.
Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z wykonaniem pompy ciepła oraz dolnego źródła ciepła.

W przypadku dopłat do częściowej spłaty kredytów bankowych maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu tj.:
– zakup i montaż  pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu.
Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785-855-920 – Joanna Dominiak-Paradowska
785-855-935 – Joanna Senisson
785-855-948 – Lidia Kucała

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj