Rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów

Rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów

Numer oferty
1.6.6.4
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Ochrona przyrody
Rodzaj zadania
Rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów
Zakres finansowania

Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawieprzepisówo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Forma dofinansowania

1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacjo-Pożyczka

Terminy naboru

tryb zwykły:

dotacje: od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

pożyczki: od 01 lutego 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. do wyczerpania środków

Warunki finansowe

1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto

2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.

3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3.Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania terenem.
4. Potwierdzenie wpisu do rejestru zabytków.
5. Inwentaryzacja i program rewitalizacji.
6. Pozwolenie konserwatorskie na dane działania.

Warunki szczegółowe

O dotację mogą ubiegać się:
– szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (do 30%)
– hospicja (do 30%)
– instytucje kultury (państwowe i samorządowe) (do 30%)
– kościelne osoby prawne (do 30%)
– instytuty badawcze i uczelnie publiczne (do 30%)

O pożyczkę mogą ubiegać się powyższe podmioty oraz pozostali przedsiębiorcy.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych.

W przypadku dotacji realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>

Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – przejdź >>

Katalog kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych

Wniosek na zadania nieinwestycyjne
(wniosek jest drukiem poglądowym – formularz w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się na Portalu Beneficjenta-rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Katalog wymaganych załączników do podpisania i rozliczenia umowy

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.


Powiązane posty
Kontakt

516 280 008 – Joanna Czeluśniak (dotacja)
785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska (pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj