Inne zadania służące ochronie środowiska…

Inne zadania służące ochronie środowiska…

Numer oferty
1.4.6.5
Wnioskodawca
  • PJB - Państwowe Jednostki Budżetowe
Dziedzina finansowania
  • Ochrona przyrody
Rodzaj zadania
Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska oraz obowiązującymi w danym roku "Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"
Zakres finansowania
1. Ochrona różnorodności biologicznej
2. Likwidacja gatunków inwazyjnych
3. Opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisówustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4. Oznakowanie tablicami urzędowymi obszarów chronionych
5. Inwentaryzacja i prowadzenie monitoringu przyrodniczego
6. Inne zadania z zakresu ochrony przyrody
Forma dofinansowania
Dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych
Terminy naboru
do 31 marca każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadania
Warunki finansowe
Dofinansowanie
- do 80% kosztów kwalifikowanych brutto na opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisówustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego
- do 60% kosztów kwalifikowanych brutto na pozostałe zadania
Warunki podstawowe formalne
1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu - przejdź >>)
Warunki szczegółowe
Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Koszty kwalifikowane określone są w katalogu kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych.

Realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt
516 280 008 - Joanna Czeluśniak
785 855 523 - Anna Kicińska - Dyrda

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję