Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody pitnej

Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody pitnej

Numer oferty
1.6.1.6
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Rodzaj zadania
Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody pitnej
Zakres finansowania

1. Budowa stacji uzdatniania wody.
2. Prace związane z wierceniem studni głębinowych.
3. Modernizacja ujęcia wody.
4. Budowa i rozbudowa zbiorników wody pitnej.

Forma dofinansowania

1. Pożyczka
2. Dotacja
3. Dotacjo-Pożyczka

Terminy naboru

tryb zwykły:

dotacje:

– I nabór: od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (przewidywana pula środków: 50%)

– II nabór odwołany

pożyczki: 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do wyczerpania środków

Warunki finansowe

1. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
2. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych dla wybranych podmiotów tj.: szpitale lub podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jst oraz kościelne osoby prawne,
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę.
Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785 855 922 – Anna Urbańczyk (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785 855 523 – Anna Kicińska-Dyrda (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785 855 935 – Joanna Senisson (pożyczka)
785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska (pożyczka)
785 855 948 – Lidia Kucała (pożyczka)
785 855 921 – Monika Kalinowska (pożyczka)
785 855 926 Alicja Przygoda-Ciągło (pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange