Wyniki naboru: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Wyniki naboru: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

24 maja 2023 / Jolanta Skrabalak

W dniu 24.05.2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

W tegorocznym naborze wpłynęło 62 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 21 926 000,00 zł, przy koszcie całkowitym równym  58 297 917,00 zł.

Wszystkie zadania zostały wskazane w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska oraz spełniły kryteria dostępu Programu.

W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie w wysokości 3 500 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 18 426 000,00 zł ze środków udostępnionych z NFOŚiGW (łącznie 21 926 000,00 zł) na realizację 62 zadań.

Wnioski pozytywne

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj