Wyniki naboru uzupełniającego PRWEE OZE

Wyniki naboru uzupełniającego PRWEE OZE

10 sierpnia 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na obszar tematyczny „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”.

W ramach naboru wpłynęło wniosków, z czego 4 zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej a pozostałe 4 zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie.

Budżet naboru wynosił 78 655,56 zł jednak z uwagi na rezygnację jednego z beneficjentów powstały oszczędności, które dodano do dostępnej puli środków. W związku z tym, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przyznano dofinansowanie na realizację 4 zadań a łączna kwota dofinansowania wyniosła 211 713,16 .

 

Wyniki oceny formalnej wniosków >>>

Wyniki oceny merytorycznej wniosków >>>

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj