Wyniki 2 naboru uzupełniającego do PRWEE – Ekopracownie

Wyniki 2 naboru uzupełniającego do PRWEE – Ekopracownie

12 lipca 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia EKOPRACOWNI w 2 obszarach tematycznych:

– ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój

– odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

W ramach naboru wpłynęło:

– 5 wniosków  na ekopracownie przyrodnicze (suma wnioskowanych dotacji 245 000,00  zł), z czego 1 wniosek został odrzuconych z powodów formalnych a pozostałe zostały ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie

6 wniosków na ekopracownie dot. OZE (suma wnioskowanych dotacji 437 494,56 zł), z czego 3 wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych a pozostałe 3 zostały ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej sporządzono listy rankingowe i zgodnie z  §3 ust. 10 „Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie” przyznano dofinansowanie dla najwyżej ocenionych wniosków w danym powiecie tj. dla:

3 wniosków z obszaru tematycznego „ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” (ekopracownie pzyrodnicze) na łączną kwotę dofinansowania 145 000,00

3 wniosków z obszaru tematycznego „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” (ekopracownie dot. OZE) na łączną kwotę dofinansowania 209 034,56 zł.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków >>>

Wyniki oceny merytorycznej wniosków >>>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj