Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

27 marca 2024 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków złożonych w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W tegorocznym naborze wpłynęło 116 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8 924 618,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 18 189 815,02 zł.

Spośród nich 27 wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych. Pozostałe 89 wniosków na łączną kwotę 6 549 118,00 zł, zostało uszeregowane pod względem zakresu zadania oraz efektu ekologicznego pt. „Liczba akcji interwencji przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku”.

 

Początkowa alokacja środków wynosiła 2.000.000,00 zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem Wojewódzki Fundusz w Krakowie podjął decyzję o zwiększeniu puli do 5.000.000,00 zł.

 

Z uwagi na znaczne przekroczenie budżetu Programu przyznano proporcjonalnie obniżone dofinansowanie dla:

  • wszystkich wniosków związanych z naprawą samochodów pożarniczych, zakupem pojazdów typu QUAD, pojazdów ATV (wraz z przyczepami) oraz zakupem łodzi ratowniczych (wraz z przyczepami),
  • wniosków związanych z zakupem lekkich samochodów specjalnych z najwyższym efektem ekologicznym.

 

W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 81 wniosków w wysokości 5.000.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2024 roku. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

 

Przyznane dotacje

Wnioski odrzucone

 

Jednostki, które otrzymały dofinansowanie proszone są o zapoznanie się z listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – dostępne TUTAJ>> 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj