Nabór wniosków: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Nabór wniosków: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

14 lutego 2024 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2024 w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Budżet Programu na 2024 rok wynosi 2.000.000,00 zł.

 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie na:

  • zakup lekkiego samochodu specjalnego (samochód musi posiadać oznaczenie ’S’, co będzie weryfikowane na etapie rozliczenia),
  • zakup pojazdu / ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • zakup łodzi ratowniczej wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • naprawę samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych). W ramach naprawy nie są kwalifikowane wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu (m.in. zakup opon, wymiana filtrów, oleju itp.).

Nie jest finansowany zakup jedynie przyczepy transportowej. Musi być ona zakupiona wraz z pojazdem / ciągnikiem typu QUAD, pojazdem ATV lub łodzią ratowniczą.

Zakupione wyposażenie musi być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania na rynku polskim i nie może być przekazywane na rzecz osób trzecich.

 

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu do 31.10.2024 r., przy czym zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Maksymalne dofinansowanie na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym:

 

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 14.02.2024 r. do 01.03.2024 r. 

 

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

 • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajduję się w OFERCIE>>. 

Wniosek do pobrania umieszczony jest na Portalu Beneficjenta.

 

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj