Nabór wniosków: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

Nabór wniosków: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

9 maja 2022 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego, które wcześniej złożyły wnioski w ramach Projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego i zostały zarekomendowane do dofinansowania.

Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności. Finansowanie w ramach Programu obejmuje modernizację oświetlenia oraz założenie nowych bądź rewitalizację istniejących terenów zielonych. Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, jednak nie więcej niż 75 000,00 zł na jedno zadanie.

Nabór wniosków trwa do 31.05.2022 r.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Zakładka „Programy i konkursy”. Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
    1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
    2. ePUAP-em (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku podpisanego do Funduszu.

Szczegóły informacje znajdują się w zakładce OFERTA – PROGRAMY.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj