Wyniki naboru wniosków – MIRS

Wyniki naboru wniosków – MIRS

6 czerwca 2024 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

W ramach przeprowadzonego naboru do Funduszu wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 230 701,83 zł, z czego:

6 wniosków na zadania związane z założeniem nowych lub rewitalizacją istniejących terenów zielonych na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 208 083,77 zł

1 wniosek na zadanie związane z modernizacją oświetlenia na kwotę 22 618,06 zł.

Alokacja środków  przeznaczona na Program w 2024 roku wynosiła 300 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na działania związane z założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych oraz 100 000,00 zł na działania związane z modernizacją oświetlenia.

Wszystkie wnioski znalazły się na liście projektów rekomendowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr LXXX/1139/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.02.2024 r.).

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej, przyznano dotacje w łącznej kwocie 184 423,77 zł na realizację 6 zadań związanych z założeniem nowych lub rewitalizacją istniejących terenów zielonych.

Lista złożonych wniosków

Przyznane dotacje

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj