Wyniki naboru: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

Wyniki naboru: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

27 czerwca 2022 / Jolanta Skrabalak

W dniu 23.06.2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Łącznie złożono 5 wniosków na kwotę 120 054,94 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 240 110,82 zł.

Alokacja środków  przeznaczona na Program w formie dotacji wynosiła 300 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na działania związane z założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych oraz 100 000,00 zł na działania związane z modernizacją oświetlenia.

Dofinansowanie zostało przyznane dla:

  1. 3 wniosków związanych z założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych na łączną kwotę 71 339,94 zł, przy koszcie kwalifikowanym 142 679,89 zł.
  2. 2 wniosków związanych z modernizacją oświetlenia na łączną kwotę 48 715,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym 97 430,93 zł.

Łącznie dofinansowanie w wysokości 120 054,94 zł otrzymało 5 zadań.

Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Samorządu Województwa Małopolskiego.

 

WYNIKI

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj