Azbest

Azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi nabory wniosków na zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w formie dotacji oraz pożyczki.

 

Forma dofinansowania: DOTACJA

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”

Zakres finansowania obejmuje przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych, należących wyłącznie do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”.

Szczegółowe informacje – Przejdź >>

 

Kontakt: azbest@wfos.krakow.pl

Forma dofinansowania: POŻYCZKA

Nabór wniosków przeprowadzany jest zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i trwa do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, do wyczerpania środków finansowych.

Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto zadania.

Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału – zgodnie z obowiązującymi „Zasadami…”

 

Szczegółowe informacje:

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Przejdź >>

Przedsiębiorcy – Przejdź >>

Państwowe Jednostki Budżetowe – Przejdź >>

Inni wnioskodawcy – Przejdź >>

 

Osoba do kontaktu: Joanna Senisson – 785 855 935

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj