Azbest

Azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi nabory wniosków na zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w formie dotacji oraz pożyczki.

 

Forma dofinansowania: DOTACJA

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – program realizowany w latach 2021 – 2023, przy czym nabór wniosków przeprowadzany jest corocznie.

Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, związków międzygminnych i powiatów, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dofinansowanie wynosi odpowiednio:

  • do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (konieczne jest wówczas potwierdzenie przez wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).

 

Szczegółowe informacje – Przejdź >> 

 

Kontakt: azbest@wfos.krakow.pl

Forma dofinansowania: POŻYCZKA

Nabór wniosków przeprowadzany jest zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i trwa do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, do wyczerpania środków finansowych.

Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto zadania.

Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału – zgodnie z obowiązującymi „Zasadami…”

 

Szczegółowe informacje:

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Przejdź >>

Przedsiębiorcy – Przejdź >>

Państwowe Jednostki Budżetowe – Przejdź >>

Inni wnioskodawcy – Przejdź >>

 

Osoba do kontaktu: Joanna Senisson – 785 855 935

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj