Wydarzenia promocyjne

#ekoLIDERZY

Konkurs „#ekoLIDERZY województwa małopolskiego”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję i cele, organizuje corocznie Konkurs, który ma wyłonić i uhonorować instytucje w sposób szczególny przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów w danym roku.

 

Do Konkursu zapraszane są gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W konkursie udział wziąć mogą również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

Nagrody finansowe wręczane są w różnych kategoriach w zależności od formy prawnej instytucji, rodzaju realizowanych przedsięwzięć czy projektów.

Poniżej informacje na temat konkursów w poszczególnych latach.

 

#ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego

 

W dniu 2  czerwca 2017 r., w  Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego.

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

 1. #ekoPOWIAT – Miasto Nowy Sącz
 2. #ekoGMINA w 3 kategoriach:
 • #ekoGMINA miejska – Miasto Oświęcim
 • #ekoGMINA  miejsko-wiejska – Gmina Świątniki Górne, Gmina Niepołomice (wyróżnienie), Gmina Miechów (wyróżnienie)
 • #ekoGMINA  wiejska – Gmina Stryszawa

 

 1. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:
 • z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się  do oszczędności energii – Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Skawina (wyróżnienie), Gmina Proszowice (wyróżnienie)
 • z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
 • z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie
 • z zakresu ochrony przyrody – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” (wyróżnienie), Gmina Szerzyny (wyróżnienie)
 • z zakresu edukacji ekologicznej – Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa małopolskiego
 • z zakresu eko-innowacyjności – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

 

 1. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce – Fundacja EduTriada
 2. #ekoSIEĆ współpracy – Fundacja Talentum Humanum
 3. #ekoSZKOŁA – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie
 4. #ekoPRZEDSZKOLE – Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej
 5. #ekoPARTNER – Ministerstwo Środowiska
 6. #ekoPARTNER – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

#ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego

 

W dniu 7 czerwca 2016 r., w Krakowskim Teatrze Variété, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego.

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

 1. #ekoGMINA miejska: Gmina Sucha Beskidzka za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 2. #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Radłów za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 3. #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Sułkowice – WYRÓŻNIENIE za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 4. #ekoGMINA wiejska: Gmina Bolesław za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 5.  #ekoPOWIAT: Powiat Wielicki za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 6. #ekoSZKOŁA: Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 7. #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 8. #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 9. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Proszowice za realizację projektu „Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Gimnazjum w Proszowicach ul. Kopernika 7″
 10. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Wieprz za wieloaspektowe i efektywne podejście do ochrony powietrza atmosferycznego (beneficjent programu PONE i wnioskodawca programów KAWKA i LIFE)
 11. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Fundacja Otwarty Plan – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Czyste powietrze w inteligentnym mieście – program edukacji ekologicznej w szkole”
 12.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa: Gmina Zielonki za realizację projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”
 13. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie za realizację projektu „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie – Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”
 14. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Województwo Małopolskie – Zespół Parków Krajobrazowych za realizację projektu „Czynna ochrona bioróżnorodności pszczół samotnic na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – etap II”
 15. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Towarzystwo na rzecz Ziemi za realizację projektu „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”
 16. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego za realizację projektu „Dzisiaj eko-dzieciaki – jutro eko-liderzy.”
 17. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Ogólnopolski Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jestem mały, wiem więcej V edycja. Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.”
 18. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Narzędzia wspierające wdrażanie przyjaznych środowisku form gospodarki rolnej w Małopolsce”
 19. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii eko-innowacyjność: Małgorzata Gostkowska-Morawiec Krakowska Żegluga Pasażerska za realizację projektu „Eko nad Rzeką – Nadwiślańskie spotkania ekologiczne”
 20. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich za realizację projektu „Poznajemy małopolskie parki narodowe”
 21. #ekoSIEĆ współpracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za realizację projektu „Ekowystawa. Edukacja. Wizja. Rozwój.”
 22. #ekoPROJEKT UE: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie za realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II i III”

 

#ekoLIDERZY 2015 województwa małopolskiego

 

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

 1. ekoPOWIAT – Powiat Brzeski za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 2. ekoGMINA  miejska – Miasto Oświęcim za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 3. ekoGMINA  miejsko-wiejska – Gmina Miechów za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 4. ekoGMINA  gmina wiejska – Gmina Bochnia za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 5. ekoPROJEKT – Fundacja Fundusz Partnerstwa za realizację projektu „BLISKO EKO”
 6. ekoINNOWACYJNOŚĆ – Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich za realizację projektu „Likwidacja kotła węglowego na rzecz kotła na biomasę, pieca konwekcyjnego i palników gazowych oraz płyt elektrycznych, bemarów i bojlerów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z Małej Elektrowni Wodnej w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (MEW)”
 7. ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii – Miasto Gorlice za realizację projektu „Likwidacja niskiej emisji w mieście Gorlice poprzez modernizację systemów grzewczych”
 8. ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu za realizację projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”
 9. ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody – Gmina Raciechowice za realizację projektu „Nasadzenia krzewów przy tarasie widokowym w Gruszowie oraz na dachu budynku przedszkola w Czasławiu, gm. Raciechowice”
 10. ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie za realizację projektu „Od segregacji nie ma wakacji”- program edukacyjny dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 11. ekoWYDARZENIE – Gmina Miejska Kraków za realizację projektu „Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna”.
 12. ekoSZKOŁA – Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 13. ekoPRZEDSZKOLE – Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku

 

#ekoLIDERZY 2014 województwa małopolskiego

 

W dniu 10 grudnia 2014 r., w ICE Kraków Congress Centre, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie eko.LIDERZY 2014 województwa Małopolskiego.

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

 1. eko.POWIAT – Powiat Nowotarski
 2. eko.GMINA miejska – Gmina Miejska Kraków
 3. eko.GMINA miejsko-wiejska – Miasto i Gmina Zakliczyn
 4. eko.GMINA wiejska – dla Gmina Jabłonka
 5. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii – Gmina Miejska Kraków za  realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
 6. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o.  za realizację nowatorskiego projektu „Wodomat – urządzenie polepszające byt mieszkańców gmin dotkniętych suszą”
 7. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE  z zakresu edukacji ekologicznej – dla Tatrzański Park Narodowy za realizację projektu „Przybliżyć Tatry przyszłym pokoleniom – aktywna edukacja elementem ochrony przyrody”
 8. eko.PROJEKT – Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za realizację projektu „Zielone strefy w małopolskich gminach”
 9. eko.INNOWACJE: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za realizację projektu „Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie”
 10. eko.SZKOŁA – Zespół Szkół w Jangrocie

 

#ekoLIDERZY 2013 województwa małopolskiego

 

15 listopada 2013 roku podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Eko-liderzy 20-lecia”, zorganizowanym z okazji obchodzenia w 2013 roku dwudziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

 1. eko-gmina miejska – Gmina Sucha Beskidzka
 2. eko-gmina miejsko-wiejska – Miasto i Gmina Myślenice
 3. eko-gmina wiejska – Gmina Bochnia
 4. eko-szkoła – Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 5. eko-przedszkole: Przedszkole nr 2 w Nowym Targu
 6. eko-projekt: Polska Fundacja Przyrodniczo-Leśna „Ornitologia dla niewidomych Głosy ptaków, zapach lasu”
 7. eko-projekt -Towarzystwo na Rzecz Ziemi „Ochrona rybitw w Dolinie Górnej Wisły”
 8. eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej: MPWiK w Krakowie „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie”
 9. eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami – Gmina Szczucin „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach i placach na terenie Gminy Szczucin”
 10. eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony powietrza – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej”
 11. eko-przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej – Gmina Miejska Kraków „Dni Ziemi i Krakowska Wystawa Ekologiczna Krakowskiego Festiwalu Recyklingu”
 12. eko-serwis internetowy – Małgorzata Małochleb, Marcin Wójcik – serwis ibikekrakow.com
 13. eko-dziennikarz: Paulina Szymczewska, Dziennik Polski
 14. eko-partner 20-lecia – Gmina Niepołomice

 

Dodatkowo Komisja Konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:

 1. Gmina Gorlice – wyróżnienie w kategorii eko-gmina wiejska
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini – wyróżnienie w kategorii eko-szkoła
 3. Zespół Szkół w Bibicach – wyróżnienie w kategorii eko-szkoła
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej – wyróżnienie w kategorii eko-szkoła
 5. Publiczne Przedszkole w Ołpinach – wyróżnienie w kategorii eko-przedszkole
 6. Samorządowe Przedszkole nr 111 Pod Modrzewiem w Krakowie – wyróżnienie w kategorii eko-przedszkole
 7. ICPPC w Stryszowie „Patrząc w przyszłość – EKOCENTRUM ICPPC” – wyróżnienie w kategorii eko-projekt
 8. Gmina Mogilany „EKOGRA – wspólnie gramy, naturze pomagamy” – wyróżnienie w kategorii eko-przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej

 

Poza zwycięzcami konkursu oraz wyróżnionymi, Zarząd Funduszu uhonorował Partnerów Tytularnych 20-lecia. Statuetki otrzymali:

 1. Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 2. Województwo Małopolskie reprezentowane przez Pana Marka Sowę Marszałka Województwa Małopolskiego
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie reprezentowany przez Pana Pawła Ciećko Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie reprezentowana przez Pana Rafała Rosteckiego
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentowany przez Panią Joanną Ślusarczyk Dyrektora RZGW w Krakowie
 6. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowana przez nadbrygadiera Andrzeja Mroza
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie reprezentowana przez  nadinspektora Mariusza Dąbka Małopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 8. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowana przez starszego brygadiera Ryszarda Gaczoła

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj