O Funduszu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska. Misją Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa małopolskiego. 

Misja Funduszu realizowana jest poprzez:
  • aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej,
  • hierarchiczność w kolejności dofinansowania zadań środkami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć dofinansowywanych środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej,
  • działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych przy efektywnym poziomie angażowanych środków.

Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie inwestycji i innych działań na rzecz ochrony środowiska

Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie inwestycji i innych działań na rzecz ochrony środowiska oraz takie zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim. 
 
 
Główne zadania i kierunki działalności Funduszu wyznaczane są przez Radę Nadzorcza w przyjętym i corocznie aktualizowanym planie działalności oraz w liście przedsięwzięć priorytetowych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej województwa małopolskiego. Fundusz stosuje jawne zobiektywizowane procedury rozpatrywania wniosków i kryteria ich oceny. Dla każdego działania tego cyklu przewidziane są określone procedury. Fundusz operuje zestawem formularzy dokumentów, których przygotowanie i przedstawienie jest podstawą i warunkiem podejmowania decyzji na kolejnych etapach ich rozpatrywania. Dzięki jawności i obiektywizacji procedur i kryteriów Fundusz wywiązuje się z obowiązku odpowiedzialności wobec społeczeństwa za powierzone mu publiczne pieniądze. Pozwala to również stworzyć jednakowe szanse wszystkim wnioskodawcom, a także jak najoszczędniej wydawać pieniądze na ochronę środowiska.
 
Każdy wnioskodawca, chcący zgłosić wniosek z własnej inicjatywy, otrzymuje w biurze Funduszu informacje o procedurach postępowania Funduszu przy rozpatrywaniu wniosków i wyborze zadań, o zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji, a także wykaz priorytetów Funduszu na dany rok oraz Kartę Informacyjną Zadania, odpowiednią dla typu zadania, którego wniosek będzie dotyczył. Fundusz stosuje kilka wzorów Kart Informacyjnych dla zadań inwestycyjnych (w czterech zakresach: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, termomodernizacji oraz  gospodarki odpadami) i Formularz wniosku dla zadań nieinwestycyjnych.  
 

Dni Ziemi 2014 - pierwsza, krótka relacja filmowa

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 lutego 2015 r. zmienia się

bank obsługujący i numer rachunku bankowego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Nowy numer rachunku:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Nr 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Na ww. rachunek należy dokonywać spłaty rat kapitałowych pożyczek, odsetek i innych płatności. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na tę informację, aby uniknąć zbędnych formalności. 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

VI Gminne Forum Przedsiębiorczości w Krzeszowicach

21 maja 2013 roku w Krzeszowicach odbyło się VI Gminne Forum Przedsiębiorczości. Prezes Zarządu Małgorzata Mrugała przedstawiła, zgodnie z wyrażonym oczekiwaniem, prezentację adresowanych do przedsiębiorców programów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

fot. http://www.krzeszowice.pl

więcej informacji w serwisie internetowym Gminy Krzeszowice.

 

Piknik Rodzinny

Zapraszamy tych małych i trochę większych  na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013 r. na krakowskich Błoniach. Zapewniamy moc atrakcji i piękną pogodę - prezentacja m.in. jednostek administracji państwowej, samorządu terytorialnego, występy artystyczne na scenie, gry i zabawy, pokazy służb specjalistycznych (Straż Pożarna, Policja, Antyterroryści), lot pionowy balonem. 
O 19.00 występ zespołu "Latające talerze".
Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej (zbiorowej), ze względów ekologicznych, ale także z uwagi na zamknięcie Al. 3 Maja.

więcej informacji o Pikniku Rodzinnym w zakładce 20-lecie - wydarzenia - piknik rodzinny [przejdź]

 

plakat pikniku rodzinnego

plakat Festiwalu Recyklingu

 

 

Autobusy i tramwaje

na krakowskich autobusach i tramwajach pojawiły się informacje dotyczące rekordowej ilości 1,5 miliona beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu w okresie 20 lat jego działalności.

autobusy i tramwaje

Zachęcamy do przesyłania na adres biuro@wfos.krakow.pl zdjęć autobusów i tramwajów oznaczoncych naszymi logotypami. Autorów najciekawszych prac, którzy wyrażą zgodę na ich publikację w naszym serwisie internetowym nagrodzimy drobymi upominkami. 

Nasze zdjęcia zamieściliśmy w profilu społecznościowym [tutaj]

 

Zaproszenie na Dni Ziemi

(​zobacz materiał prezentowany w środkach transportu publicznego)

więcej informacji na stronie http://www.czystaakcja.pl

UWAGA !!! NOWE NUMERY TELEFONÓW

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw zgłaszanym przez Wnioskodawców i Beneficjentów postulatom zwiększenia dostępności telefonicznej pracowników Wojewódzkiego Funduszu w dniu 28 marca 2013 roku zmieniliśmy operatora telekomunikacyjnego i uruchomiliśmy nowy system telekomunikacyjny. Równocześnie umożliwiamy możliwość korzystania z bezpośrednich numerów do poszczególnych referentów spraw prowadzonych w Wojewódzkim Funduszu - w godzinach pracy biura tj. od 7.30 do 15.30.
Szczegółowe informacje teleadresowe dostępne na naszej stronie:

 http://www.wfos.krakow.pl/o-funduszu/kontakt

Za jakość usługi telekomunikacyjnej odpowiada Polkomtel sp. z o.o. operator sieci Plus.  
Koszty połączeń telefonicznych pozostają bez zmian. 

 

Skład Rady ds. Etyki w Wojewódzkim Funduszu

 

Rada ds. Etyki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa w składzie wybranym przez ogół pracowników w dniu 7 grudnia 2012 r.:
Przewodniczący Rady: Piotr Skrzyniarz
Zastępca Przewodniczacego: Joanna Dominiak-Paradowska
Sekretarz: Paweł Soczek
członkowie: Joanna Senisson, Małgorzata Szymula
 
Kodeks etyki pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dostępny na tej podstronie <kliknij> 

Zaproszenie do udziału w konkursie na infografikę 20-lecia Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na na wykonanie oryginalnego znaku słowno-graficznego spełniającego jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną (infografikę) prezentującą dwudziestoletnią działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonych plikach.

Wyniki konkursu w załączonym pliku.

Kodeks etyki

Grupa robocza ds. opracowania teksu projektu kodeksu etyki pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie złożona z pracowników Wojewódzkiego Funduszu przedłożyła Zarządowi  efekt swojej pracy.  Chcemy, aby nasi partnerzy społeczni - interesariusze znali system wartości etycznych jakimi kierujemy się w naszej pracy. Uznając przestrzeganie wartości etycznych przyjętych w jednostce jako istotny element funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu - Zarząd przedkłada do publicznego wglądu treść projektu tego dokumentu z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii.