Wydarzenia promocyjne

#ekoLIDERZY 2018

#ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego

W dniu 14  czerwca 2018 r., w sali konferencyjnej Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach odbyła się jubileuszowa gala 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego, a także zostały wręczone nagrody dla ekoLIDERÓW 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Konkurs #ekoliderzy 2018  województwa małopolskiego to wydarzenie, które już od dawna gości na mapie przedsięwzięć promujących inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego w Małopolsce.

Założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

 1. #ekoGMINA miejska – Gmina Miasto Nowy Targ
 2. #ekoGMINA miejsko-wiejska – Gmina Skawina, Gmina Andrychów (wyróżnienie)
 3. #ekoGMINA wiejska – Gmina Pałecznica
 4. #ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (wyróżnienie)
 5. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii – Miasto Gorlice, Miasto Grybów (wyróżnienie)
 6. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
 7. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody- Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej
 8. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej – Gmina Biecz
 9. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu eko-innowacyjności – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. (wyróżnienie)
 10. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 11. #ekoSZKOŁA – Zespół Szkół Gminnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Łapczycy, Zespół Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie

Podczas uroczystej gali zostały również wręczone nagrody dla ekoLIDERÓW 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kapituła tego Tytułu po analizie i wnikliwej ocenie, wybrała najlepsze podmioty, które w minionym 25-leciu, zrealizowały projekty ekologiczne z udziałem środków krakowskiego Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków zagranicznych, w ramach systemu finansowania ochrony środowiska w Małopolsce.

Przy ocenie brano pod uwagę:

 • ilość i różnorodność zrealizowanych inwestycji – działań, na rzecz ochrony środowiska,
 • znaczenie prowadzonych projektów dla ochrony środowiska i ich oddziaływanie na społeczność lokalną i regionalną mieszkańców Małopolski,
 • zaangażowanie  i jego skuteczność w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu środowiska,
 • podejmowanie wyzwań wymagających nieszablonowego działania,
 • sposoby pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań/projektów proekologicznych.

Tytuł ekoLIDERA 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 1. jednostka samorządu terytorialnego – Miasto i Gmina Wieliczka oraz Gmina Radłów
 2. państwowa jednostka budżetowa – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
 3. przedsiębiorca – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 4. ekoPorozumienie – porozumienie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski działające w ramach spółki Dorzecze Białej oraz porozumienie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław działające w ramach spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
 5. organizacja 3 sektora – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

Na nagrody dla laureatów Wojewódzki Fundusz przeznaczył 360 000,00 zł.

Uroczystość uświetnił występ krakowskich artystów – Andrzeja Sikorowskiego wraz z córką Mają.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Zdajemy sobie sprawę, iż nasz sukces to sukces naszych Beneficjentów, dlatego serdecznie dziękujemy za minione 25 lat. Wasza ciężka praca, wiara w powodzenie pomysłów i inicjatyw dodają nam sił do dalszego działania. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą nowe, świetne projekty w realizacji których będziemy mogli być pomocni.

 

 

PROJEKTY GRAFICZNE – Przejdź >>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj