Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

6 marca 2023 / karolina.rzepa


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2023 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego (UWAGA: Dofinansowanie może być przeznaczone dla obszarów stanowiących własność gminy lub podmiotu władającego daną nieruchomością, wobec którego wydano decyzję o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzania działań zaradczych we własnym zakresie)

Budżet Programu na 2022 wynosi: 500 000,00 zł.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r. 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  • elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
    a. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
    b. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)
    UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajduję się w OFERCIE>>. 

Wniosek do pobrania umieszczony jest na Portalu Beneficjenta.

 

Osoba do kontaktu: Karolina Rzepa – 508 827 443

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj