Aktualności

Ekokredyt Prosument II

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program „EKOkredyt Prosument II” w połowie października br.

 

Strefa Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”- Nowy Targ

08 października 2017 r. w Nowym Targu odbyło się ostatnie z cyklu tegorocznych spotkań z funduszami europejskimi - Strefa Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”. W imprezie wziął udział Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie.
 

 

Strefa Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie” - Proszowice

W minioną niedzielę Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie" gościła w Proszowicach. Nasi Doradcy Energetyczni udzielali porad dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza atmosferycznego oraz efektywności energetycznej.

Piknik Ekologiczny w Brzesku

W minioną sobotę tj. 16.09.2017 r. w Brzesku odbył się Piknik ekologiczny, na który został zaproszony Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie.

Strefa Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”- Stary Sącz oraz Dąbrowa Tarnowska

10 i 17 września 2017 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie wzięli czynny udział w imprezach z cyklu Strefy Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”, które odbyły się w Starym Sączu oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Targi „Dom i Otoczenie” w Wadowicach

W dniach 02-03.09. 2017 r. na Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach odbyły się Targi „Dom i Otoczenie”, których tematem przewodnim było hasło: „Czyste Powietrze dla Wadowic”.

Program partnerski dla miast i gmin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do 15 września 2017 r. można złożyć wniosek o udział w programie przygotowanym i finansowanym przez Biuro Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Program polega na partnerskiej wymianie doświadczeń i wzajemnym zdobywaniu wiedzy między miastami i gminami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Podsumowanie konferencji pn. "Racjonalne gospodarowanie energią w gminach"

22 czerwca 2017r. w auli Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja  pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” zorganizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Zaproszenie na konferencję „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na Konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” organizowaną w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbędzie się  22 czerwca 2017 r. w budynku A-O Aula Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30.

Konferencja pn.”Energia geotermalna szansa poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim”

W dniu 23 maja 2017 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja pn.”Energia geotermalna szansą poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Strony