VII Dzień Otwarty - zapraszamy 26.11.2015 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VII  Dzień Otwarty, który odbędzie się 26 listopada 2015 r. (czwartek) w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12). 
Listopad to czas rozliczeń i planów na nowy 2016 rok. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników Funduszu, którzy będą do Państwa dyspozycji w godzinach 8.00-15.00. Odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania, pomogą wypełnić wniosek, doradzą z jakich środków skorzystać i w jakich zakresach. 
Zapraszamy!
 

Porozumienie wojewódzkich funduszy z NFOŚiGW podpisane

W dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w Poznaniu w ramach Targów Pol-Eko nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Porozumienie zostało podpisane przez wojewódzkie fundusze w Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Konkursy dla działań 2.2 i 2.3 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje o naborach w trybie konkursowym dla działań POIiŚ 2014-2020 : 
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Fundusz na ślubowaniu strażaków

W dniu 22 października 2015 r. Prezes Zarządu Małgorzata Mrugała uczestniczyła w uroczystości ślubowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej , które odbyło się na placu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Słowa roty ślubowania zostały wypowiedziane przez 90 kadetów nowego rocznika. Tegoroczna przysięga była o tyle uroczysta, że zbiegła się z uroczystościami związanymi z obchodami 55 -  lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która została utworzona w 1960 r.
Serdecznie gratulujemy nowym adeptom i życzymy wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. 
 

Dni Otwarte i Strefa dobrej atmosfery w Krakowie

19 października na pl. św. Marii Magdaleny odbył się ostatni już w tym roku piknik rodzinny pn. „Strefa dobrej atmosfery”, podczas którego duzi i mali mogli dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób codziennymi działaniami mogą wpłynąć na jakość powietrza. Była muzyka, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci oraz upominki. Na krakowskim placu stanął także spirobus czyli mobilne laboratorium, w którym mieszkańcy mogli za darmo zbadać wydajność płuc. A w siedzibie Funduszu czekali na wszystkich zainteresowanych pracownicy Funduszu, którzy w ramach Dni Otwartych udzielali informacji nt. różnych form dofinansowania.
 

Zaproszenie na konferencję w Poznaniu – 28.10.2015 r.

W imieniu Organizatora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zapraszamy do udziału w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska, organizowanej w ramach Targów POL-ECO-SYSTEM 2015 w Poznaniu.

IV Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska pn."Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju" odbędzie się w środę 28 października 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 15 sala 1 F) przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu. Początek Konferencji o godz. 9.30.

VI Dzień Otwarty oraz kampania Ministerstwa Środowiska

W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pani Małgorzaty Mrugały serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI  Dzień Otwarty, który wyjątkowo odbędzie się 19 października 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-16.00 na pl. św. Marii Magdaleny (tuż obok siedziby Funduszu).

Równocześnie w tym samym miejscu i czasie zapraszamy w imieniu Pani Aleksandry Malarz, Dyrektora Departamentu Strategii i Komunikacji Ministerstwa Środowiska na plenerową imprezę, która jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska pn. „TworzyMY atmosferę”.

 

 

Konkurs - wydawnictwo i serwis internetowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Promocja projektów infrastrukturalnych realizowanych na terenie Małopolski ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla których Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie wydawnictwa papierowego oraz serwisu internetowego - podsumowanie realizacji POIiŚ w perspektywie 2007-2013”.

To już ostatnia umowa POIiŚ !

W dniu 2 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”. 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę i Prezesa Spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o. Pana Wiesława Dębskiego. Umowa podpisana została w obecności Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pana Jan Musiała.  
 

Konkurs - kampania informacyjna w telewizji i radio

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Kampania informacyjna w  telewizji i radio dotycząca prezentacji efektów z realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na terenie Małopolski ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Szczegółowe warunki konkursu w załączniku.

Strony