UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 lutego 2015 r. zmienia się
bank obsługujący i numer rachunku bankowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Nowy numer rachunku:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Nr 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.
 
Program skierowany jest do gmin z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.
 

W trosce o czyste powietrze w Małopolsce - STOP DLA SMOGU

Jakość powietrza, którym oddychamy to priorytetowa kwestia dla mieszkańców całego regionu. Kraków czy Zakopane spowite chmurą pyłu zawieszonego to nie tylko brzydka panorama – to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Małopolski.
Zdając sobie sprawę jak dużym wydatkiem może być samodzielna wymiana pieca węglowego na inne źródło energii krakowski Fundusz co roku przeznacza coraz większe kwoty na pomoc mieszkańcom województwa w tej kwestii.
W tym roku zapraszamy do skorzystania z szeregu rozwiązań, których efektem będzie obniżenie pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) czy benzo(a)pirenu w powietrzu.
 

13 lutego – szczęśliwy dzień dla dwóch beneficjentów POIiŚ

W dniu 13 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację następujących projektów: 
1. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap III” 
2. „Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie – Etap IV”
Pierwsza umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę oraz Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Wieliczce sp. z o.o., Pana Bogdana Sowę. 
 
 

Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.
Wnioski można składać w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 
Szczegółowe informacje – w załącznikach.
 

Ambitne Zielonki

W dniu 5 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-III etap”. Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Mrugałę - Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Bogusława Króla - Wójta Gminy Zielonki i Panią Agatę Adamczuk - Skarbnika Gminy Zielonki.
 
 

Kolejna umowa POIiŚ – Gmina Dębno

W dniu 23 stycznia 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno". 
Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Mrugałę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Wiesława Kozłowskiego Wójta Gminy Dębno i Panią Joannę Baczyńską Skarbnik Gminy Dębno.
 
 

Pierwsza umowa POIiŚ w 2015 roku

W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś” 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę i Wójta Gminy Wielka Wieś, Pana Tadeusza Wójtowicza oraz Panią Skarbnik Grażynę Sygułę. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Pan Krzysztof Wołos oraz Pani Anna Warchulska.
Przedmiotem projektu  pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś ” jest: 
 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Dofinansowanie przeznaczone na odzież ochronną do działań bojowych ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw).

Pula środków przeznaczonych w roku 2015 wynosi – 450 000,00 zł

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs na zadania nieinwestycyjne w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna.

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2015 wynosi 2 000 000,00 zł

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 lutego 2015 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu)

Szczegółowe informacje.

Zachęcamy do udziału!

Strony