Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.
Wnioski można składać w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 
Szczegółowe informacje – w załącznikach.
 

RYŚ - zakończenie wstępnego naboru

Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 1 lutego 2016 r. zakończy się wstępny nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z Poprawą efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 
Bardzo duże zainteresowanie Programem spowodowało, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjął decyzję o złożeniu aplikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w maksymalnej wysokości. Pragniemy jednak zaznaczyć, że niezłożenie wstępnego wniosku nie wyklucza możliwości złożenia wniosku zasadniczego a złożenie jedynie wniosku wstępnego nie daje możliwości otrzymania pomocy finansowej. Celem wstępnego naboru było oszacowanie potrzeb w tym zakresie w Małopolsce. 
 
O rozstrzygnięciu NFOŚiGW i dalszych działaniach będziemy informować na naszej stronie internetowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Programem.

Portal Beneficjenta

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił Portal Beneficjenta, służący wymianie informacji pomiędzy Funduszem a Beneficjentem, a także umożliwiający śledzenie stanu złożonych Kart Informacyjnych Zadania, wniosków oraz zawartych umów.  
Portal ma charakter wyłącznie informacyjno-komunikacyjny, nie transakcyjny.
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, iż w niektórych Konkursach i Programach wprowadzono wymóg przesłania wersji elektronicznej wniosku poprzez Portal Beneficjenta.
Aby korzystać z Portalu należy dokonać rejestracji
Równocześnie pragniemy Państwa z góry przeprosić za potencjalne problemy związane z rejestracją i obsługą Portalu, gdyż jesteśmy na etapie wdrożenia systemu. 
Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich problemów i sugestii związanych z usprawnieniem systemu na adres: portal@wfos.krakow.pl
 

Program Priorytetowy „RYŚ”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.Termin składania wniosków do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00. 

Konkurs - prace graficzne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Kompleksowa obsługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie prac projektowych, graficznych i poligrafii w 2016 r.”.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku.

Dzień Otwarty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny Dzień Otwarty, który odbędzie się 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12). 
Zachęcamy do zapoznania się nowymi Programami i Konkursami ogłoszonymi przez Fundusz,  oraz do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników Funduszu, którzy będą do Państwa dyspozycji w godzinach 8.00-15.00. Odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania, pomogą wypełnić wniosek, doradzą z jakich środków skorzystać i w jakich zakresach. 
Zapraszamy!

Program LIMBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „LIMBA”, którego celem jest dofinansowanie określonego zakresu inwestycyjnego, realizowanego w ramach budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona będzie na roboty w zakresie:

Program Ochrona lasów Małopolski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2016 w ramach Programu Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2016 roku.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2016 r.  (decyduje data stempla pocztowego). Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2016 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z:

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2016 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.

Program skierowany jest do gmin z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.

 

Strony