Program priorytetowy "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego"

W dniu 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Program trwać będzie 4 lata (2015-2018) a alokacja środków wynosi 2 000 000 zł. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego – mogą one ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania.

Drugi Dzień Otwarty Zakończony

W dniu 25 czerwca 2015 r. odbył się II Dzień Otwarty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszej siedziby. Państwa obecność potwierdza, iż tego typu akcje informacyjne są potrzebne. 
Kolejny – wakacyjny - Dzień Otwarty już za miesiąc. Proszę śledzić naszą stronę internetową. 
 

#ekoLIDERZY2015 - news

Program LIMBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „LIMBA”, którego celem jest dofinansowanie określonego zakresu inwestycyjnego, realizowanego w ramach budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona będzie na roboty w zakresie:

#ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego – wyniki Konkursu ogłoszone

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2015,
którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Szczegółowe informacje nt. laureatów<przejdź>
 
 

Program "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak" (edycja 2015)

W ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” wpłynęło 91 wniosków, które w oparciu o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – BezpiecznyStrażak”  zostały rozpatrz

Porozumienie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie

W dniu 2 czerwca 2015 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie – Pani Małgorzata Mrugała  oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – Pan Jerzy Woźniakiewicz podpisali  porozumienie o  współpracy w zakresie poprawy dostępności materiałów związanych z edukacją ekologiczną.
 
 

Pierwsze Dni Otwarte zakończone

W dniu 28 maja 2015 r. odbyły się pierwsze w historii Funduszu Dni Otwarte. Celem akcji było z jednej strony zainteresowanie małopolskiego społeczeństwa ofertą Funduszu, a z drugiej udzielenie bezpośredniego wsparcia informacyjnego wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby pozyskać środki finansowe z Funduszu lub są w trakcie realizacji zadania. 
Podjęta inicjatywa wydaje się bardzo trafiona, gdyż w ciągu 7 godzin trwania akcji wykwalifikowani pracownicy Funduszu udzielili informacji ponad 30 osobom. Świadczy to o dużej potrzebie indywidualnego doradztwa, dlatego już dziś informujemy, iż kolejne Dni Otwarte odbędą się za miesiąc 25 czerwca 2015 r. 
Zapraszamy!
 
 

Polskie miasta znów powalczą o czyste powietrze!

13 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Programu Kawka mającego na celu likwidację niskiej emisji.
W konferencji uczestniczyli Minister Środowiska - Pan Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Janusz Ostapiuk, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezesi Wojewódzkich Funduszy. Krakowski Fundusz, największy beneficjent środków finansowych w zakresie Programu Kawka, reprezentowany był przez Pana Józefa Kałę, Zastępcę Prezesa Zarządu. 
 
 

Dni Otwarte w WFOŚiGW w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych i potencjalnych beneficjentów pomocy finansowej na pierwsze Dni Otwarte, które cyklicznie odbywać się będą w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, pomożemy wypełnić wniosek, doradzimy z jakich środków skorzystać i w jakich zakresach. Akcja odbywać się będzie co miesiąc. Pierwszy Dzień Otwarty już 28 maja 2015 r. w godzinach 8.00-15.00. 
Zapraszamy!
 

Strony