UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków - “eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 30.04.2015 r. do godz. 15.30. 
Zachęcamy wszystkich chętnych do przysyłania zgłoszeń. 
Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu <przejdź>.

Wojewódzki Fundusz na Dniach Ziemi – Al. Róż w Nowej Hucie

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. krakowski Fundusz już po raz kolejny uczestniczyć będzie w Dniach Ziemi organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. W ramach Dni Ziemi odbędzie się Krakowska Wystawa Ekologiczna, podczas której różne instytucje prezentować będą swoje działania w obszarze ochrony środowiska, na scenie wystąpią dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli oraz tradycyjnie odbędzie się zbiórka surowców wtórnych.

Kolejny projekt Gminy Chełmiec dofinansowany ze środków POIiŚ

Dnia 21 kwietnia 2015 roku została podpisana 52 umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec".

Nowa umowa z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę określającą współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez Pieniński Bank Spółdzielczy.

Dofinansowanie dla osób fizycznych - wspieraj z nami środowisko !

Informujemy, iż Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,

2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,

3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym.

 

Stanowisko MIR w sprawie możliwości wydłużenia terminów kwalifikowania wydatków dla projektów relizowanych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.

Informujmy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach powyższych konkursów został wydłużony do 31 grudnia 2015 r.

Wyniki konkursu w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna w 2015 roku.

Informujemy, iż w  ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna w 2015 roku wpłynęły 143 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 5 383 147,50 zł. 

Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Programu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 134 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 60 zadań. Łączna pula środków w roku 2015 wynosiła 2 000 000 zł

Kalorie spalone, małopolskie parki narodowe poznane!

12 kwietnia 2015 r., niedziela, piękna, słoneczna pogoda. Na mecie 1.ekobiegu “Spalam kalorie - nie odpady” tłumy biegaczy, przed którymi 9 km trasa spod siedziby Wojewódzkiego Funduszu, aż do Parku Jordana, gdzie na uczestników czekała kolejna atrakcja - piknik rodzinny „Poznajemy małopolskie parki narodowe”. 
Obie imprezy zostały dofinansowane ze środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie. 
 
 

51 umowa POIiŚ

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej”.
 
 

Porozumienie o współpracy na rzecz czystego powietrza w Małopolsce

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisane zostało porozumienie partnerów ubiegających się wspólnie o realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego poprawie jakości powietrza w Małopolsce. Uroczystości przewodził Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a wzięli w niej udział wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele prezydentów miast wszystkich 38 gmin biorących udział w projekcie, prezesi spółek Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO oraz stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy. Porozumienie podpisali również przedstawiciele instytucji wspierających realizację projektu: Pani Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
 
 

Strony