Konkurs „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”. 
 
Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: 

31 sierpnia zapraszamy do Osieka

Jeszcze jedna umowa POIiŚ - Gmina Skała

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała"
 
 

Fundusz ze swoją ofertą - tym razem w Jordanowie

15.08.2014 r. w piątek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pojawił się na wydarzeniu związanym z 450-leciem lokacji miasta Jordanowa.
 
Podczas imprezy, mającej charakter pikniku rodzinnego, Fundusz miał okazję zaprezentować swoją ofertę. Razem z Funduszem pojawili się nasi wieloletni partnerzy - policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawiali specjalistyczne umundurowanie, jak również udzielali informacji dotyczących bezpiecznego zachowania się nad wodą i w mieście w trakcie upływających wakacji. Nasze wspólne stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników, którzy mogli choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi policjanci  - ubrać kamizelkę taktyczną czy przyłbicę, jak również ściągnąć swoje odciski palców. 
 

Kolejna umowa POliŚ- Gmina Dębno

W dniu 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno".
 

Potwierdzenie dofinansowania dla aż 6 projektów

W dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Beneficjentami, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadań z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej są kolejno:
  • Gmina Brzeszcze na zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”,
  • Gmina Drwinia na zadanie „Przygotowanie realizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarach jako uzupełnienie Sanitacji otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Drwinia”,
  • Gmina Jodłownik na zadanie „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach Gminy: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”,
  • Gmina Kamionka Wielka na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków i Mszalnica",
  • Gmina Kościelisko na zadania „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec”,
  • Gmina Wieliczka na zadanie „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap II”.
 
 

Strony