19 900 000 zł dla „krakowskiego powietrza”

Na likwidację niskiej emisji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie przekazał 18 mln zł w formie pożyczki oraz 1,9 mln zł w formie dotacji.

 

14 listopada 2014 roku, w Krakowskim Magistracie, odbyło się uroczyste podpisanie umów w zakresie realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa. Umowę podpisali: ze strony Gminy Miasta Krakowa - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, natomiast ze strony Wojewódzkiego Funduszu – Prezes Zarządu Małgorzata Mrugała. 

 

Zostały podpisane trzy umowy:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez WFOŚiGW”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez WFOŚiGW”.

Szkolenia dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG – 2014 rok

W imieniu Ministerstwa Środowiska serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób na co dzień realizujących projekty dofinansowane z funduszy norweskich i EOG. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowe informacje dotyczące tematów poszczególnych szkoleń, terminów i rekrutacji dostępne są na stronie internetowej MŚ <przejdź>
 

Szkolenia dla beneficjentów POIiŚ - 2014 rok

W imieniu Ministerstwa Środowiska serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących różnych aspektów związanych z realizowaniem projektów dofinansowanych z  Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące tematów i terminów poszczególnych szkoleń, a także sposobu zgłaszania uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej MŚ <przejdź>
 

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Biertowicach

W dniu 29 października 2014 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała oraz Z-ca Prezesa Zarządu Pan Jan Musiał uczestniczyli w uroczystym otwarciu rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Oczyszczalnia ścieków w Biertowicach jest jednym z elementów projektu „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I”, który jest realizowany ze środków finansowych Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
 

Strony