Przedłużenie terminu składania wniosków - “eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem konkursem Zarząd WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 15 października 2014 r. do godz. 15.30. 
Zachęcamy wszystkich chętnych do przysyłania zgłoszeń. 
 
Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu <przejdź>.

Konkurs „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”. 

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: 

1. jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2. szkół i przedszkoli,

3. organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,

4. innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działań 1.1 i 2.1 POIiŚ

Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
 

Konkurs eko.PROJEKT UE - kolejne kupony

Już dzisiaj, po raz kolejny, na łamach Gazety Krakowskiej kupony konkursowe na eko.PROJEKT UE.

Wypełnione kupony można składać w siedzibie G. Krakowskiej (al. Pokoju 3) lub w siedzibie Funduszu (ul. Kanonicza 12).

Przypominamy, iż nadal można głosować na stronie internetowej G. Krakowskiej <przejdź>, gdzie znajdą też Państwo szczegółowe informacje na temat projektów.

Gorąco zachęcamy!

Strony