Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

4 kwietnia 2024 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”.

 

W tegorocznym naborze wpłynęło 146 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 704.898,68 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 1.414.937,63 zł.

Początkowo alokacja w Programie wynosiła 200.000,00 zł. W związku z ponad 3-krotnym przekroczeniem puli środków, WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzje o zwiększeniu alokacji do kwoty 400.000,00 zł.

 

Wszystkie złożone wnioski podlegały ocenie. 51 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych. Pozostałe 95 wniosków otrzymało dofinansowanie w obniżonej kwocie, celem wykorzystania pełnej puli środków dla wszystkich wniosków spełniających kryteria Programu.

Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

 

 

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem

Wnioski odrzucone

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj