Nabór wniosków: Program „Małopolskie Remizy” 2024 rok

Nabór wniosków: Program „Małopolskie Remizy” 2024 rok

5 kwietnia 2024 / aneta.dwernicka-rosa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Program na udzielenie pomocy finansowej na inwestycje modernizacyjne w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy”.

Program skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

  • modernizację przegród budowlanych (m.in. docieplenie ścian, stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrzna) – rozumianą, jako termomodernizacja budynku posiadającego kotłownię spełniającą wytyczne Programu lub termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni;
  • modernizację kotłowni – rozumianą, jako wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł – zgodnie z Wytycznymi szczegółowymi,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii zakup i montaż: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę/pellet.
  • modernizację oświetlenia – rozumianą jako wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

Alokacja środków w ramach naboru: 500 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru wniosków: od 08.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce: Oferta – Programy – „Małopolskie Remizy” oraz na Portalu Beneficjenta.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj