Aktualności

Miesiąc: sierpień 2021

Drugi nabór wniosków o pożyczki, w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

30 sie 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza drugi nabór wniosków o pożyczki, w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Beneficjentami mogą być jednostki samorządu […]

Więcej

Dodatkowy nabór wniosków o dotację

26 sie 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza dodatkowy termin składania wniosków o dofinansowanie w postaci dotacji, zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” . Nabór trwa od 26.08.2021 r. do 31.08.2021 r., natomiast rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w terminie do dnia 17.09.2021 […]

Więcej

Nabór wniosków: Program usuwania skutków dla środowiska wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe na terenie województwa małopolskiego

25 sie 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania skutków dla środowiska wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe na terenie województwa małopolskiego”. Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej gminom na działania związane z usuwaniem skutków dla środowiska wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe na terenie województwa małopolskiego. Pomoc finansowa Wojewódzkiego […]

Więcej

Zawarcie umowy z OSP Myślenice Dolne Przedmieście

24 sie 2021

W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice nastąpiło uroczyste zawarcie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Kazimierza Koprowskiego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Myślenicach Dolne Przedmieście, reprezentowaną przez Prezesa – Pana Edwarda Łapę oraz Skarbnika – Panią Annę […]

Więcej

Umowa dotacji dla OSP Chorągwica

24 sie 2021

W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chorągwicy w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostanie dofinansowany ze […]

Więcej

Dodatkowe terminy dla gmin zainteresowanych zachętami w programie „Czyste Powietrze”

24 sie 2021

Do 15 września jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, oraz do 30 września br. Wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów do zawartych już porozumień. Będzie to ostatnia szansa na przystąpienie do pakietu zachęt jakie oferuje nowa wersja porozumienia. Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie […]

Więcej

Dożynki Gminne w Szerzynach

24 sie 2021

W minioną niedzielę 22 sierpnia 2021 r. na Małym Rynku w Szerzynach odbyły się Dożynki Gminne, w których wziął udział nasz Doradca Energetyczny Janusz Sułowski.  Mieszkańcy gminy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych porad Doradcy energetycznego w zakresie możliwości finansowania wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania, termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także dofinansowania […]

Więcej

Podpisanie umów z OSP Byszyce oraz OSP Ratułów Górny

19 sie 2021

W dniu 16.08.2021 r. w siedzibie Funduszu zostały podpisane dwie umowy dotacji w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. Pierwsza umowa została zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszycach na kwotę 236.936,85 zł, w tym: 148.085,53 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska […]

Więcej

Wyniki naboru: Konkurs „Małopolskie Remizy 2021”

19 sie 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2021”. W ramach naboru w 2021 roku wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę dotacji w wysokości 602 045,24 zł, przy sumarycznym koszcie kwalifikowanym równym 1 556 071,62 zł. Jeden Wnioskodawca wycofał wniosek na etapie oceny zadań.   Wnioski […]

Więcej

Nabór wniosków na zadania realizowane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych

11 sie 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza dodatkowy termin składania wniosków o dofinansowanie w postaci dotacji, zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” na zadania realizowane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w 2021 roku. Nabór trwa od 12.08.2021 r. do 19.08.2021 r., natomiast […]

Więcej

Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Mszanie Dolnej

04 sie 2021

W dniu 31 lipca 2021 r podczas Uroczystego otwarcia Stadionu Miejskiego im. J. Ciszewskiego w Mszanie Dolnej doradcy energetyczni Justyna Jesionek i Paweł Korczak obsługiwali stoisko informacyjne i udzielali konsultacji mieszkańcom miasta zainteresowanym możliwością skorzystania z dostępnych aktualnie mechanizmów wsparcia dla osób fizycznych, na działania z obszaru efektywności energetycznej i OZE. Podczas wydarzenia można było […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj