Aktualności

Miesiąc: lipiec 2017

Rok rzeki Wisły w Tyńcu z udziałem Wojewódzkiego Funduszu

26 lip 2017

22 lipca, podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą „Rok rzeki Wisły w Tyńcu”, odbywającego się u podnóża opactwa tynieckiego swoją ofertę prezentował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Słoneczna sobota przyciągnęła nad Wisłę amatorów aktywnego wypoczynku, którzy na stoisku informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu mieli okazję uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na […]

Więcej

Publikacja POIiŚ

20 lip 2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją prezentującą efekty wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w zakresie I i II osi priorytetowej dla projektów poniżej 25 mln euro w Małopolsce, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie był Instytucją Wdrażającą.

Więcej

Dodatkowe 5 mln zł na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

12 lip 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (wpłynęło 81 wniosków na łączną kwotę ponad 30 mln. zł) oraz z uwagi na priorytetowe znaczenie inwestycji z zakresu ochrony powietrza dla stanu środowiska na terenie województwa małopolskiego, Rada Nadzorcza […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

10 lip 2017

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2017 roku wpłynęło 11 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 4 092 324,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 516 781,00 zł  oraz pożyczka w kwocie 1 575 543,00 zł. Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  1 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 4 zostały odrzucone, natomiast […]

Więcej

Wyniki Konkursu „Małopolskie Remizy 2017”

10 lip 2017

Konkurs „Małopolskie Remizy 2017” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 43 zadań. Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 40 wniosków (35 wniosków złożyły gminy, pozostałe 5 – jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 441 679,69 zł. Pula środków do dyspozycji na […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj