Aktualności

Miesiąc: kwiecień 2018

Konkurs “#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”

20 kwi 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs  “#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska, na terenie województwa małopolskiego w 2017 r. (z udziałem Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, NFOŚiGW oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami Narodowego […]

Więcej

Lekcje edukacyjne w przedszkolu w Jerzmanowicach

20 kwi 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 r. nasz Doradca Energetyczny przeprowadził lekcje edukacyjne w Przedszkolu „SKRZAT” w Jerzmanowicach. Zajęcia obejmowały  zagadnienia związane z niską emisją oraz smogiem. W lekcjach wzięło udział 27 przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Oprócz prezentacji, lekcje miały również charakter rozmów, w których dzieci aktywnie brały udział.

Więcej

Warsztaty szkoleniowe w Urzędzie Gminy Osiek

20 kwi 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Osieku odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu efektywności energetycznej w gminie i przedsiębiorstwach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” przez władze gminy Osiek oraz stowarzyszenie ideaTECH, które jest pomysłodawcą projektu. Na szkoleniu zostały przedstawione  m.in. […]

Więcej

Przyznano dotacje w ramach Programu – „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak – edycja 2018”

13 kwi 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie właśnie przyznał, już po raz kolejny, dotacje w ramach programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak –edycja 2018. Do Funduszu wpłynęło 101 wniosków, z których 94 zostało rozpatrzonych pozytywnie, jak również uzyskało pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Fundusz przyznał […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ – edycja 2018

13 kwi 2018

W ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’  wpłynęło 101 wniosków. Zarząd w oparciu o obowiązujące ,,Zasady…’’ oraz Regulamin Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 94 wnioski, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie uzyskały opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Zarząd przyznał dotacje […]

Więcej

Przyznano dotacje w ramach Programu – Likwidacja Barszczu Sosnowskiego

12 kwi 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie po raz kolejny przyznał dotacje w ramach Programu Priorytetowego – „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W ramach Programu do Funduszu wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę 1.086.005,86 zł. Fundusz, po merytorycznej konsultacji z prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Krakowa w Przylasku Rusieckim

11 kwi 2018

W dniu 6 kwietnia 2018r. nasz Doradca Energetyczny spotkał się z mieszkańcami Krakowa w Przylasku Rusieckim. Podczas spotkania omówiono możliwości finansowania inwestycji z zakresu termomodernizacji domów jednorodzinnych, w tym program priorytetowy JAWOR  oraz planowane programy termomodernizacyjne o zasięgu lokalnym i krajowym.

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami gminy Rabka Zdrój

11 kwi 2018

Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie  wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Rabka – Zdrój, które odbyło się 20 i 26 marca 2018 r. Spotkanie odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju i dotyczyło możliwości pozyskania środków na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

09 kwi 2018

W tegorocznym naborze w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1.086.005,86 zł.  Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne. Po analizie wniosków pod względem merytorycznym oraz konsultacji z Prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęto decyzję o […]

Więcej

Uwaga !! Program PONE – edycja 2018, przedłużenie terminu naboru wniosków

05 kwi 2018

W związku z dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców Programu PONE ogłoszonym naborem wniosków oraz faktem, że zadania związane z likwidacją niskiej emisji na terenie województwa małopolskiego należą do działań priorytetowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nabór wniosków w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę […]

Więcej

Doradcy Energetyczni w Małopolsce

05 kwi 2018

Projekt Doradztwa Energetycznego to ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – zgodnie z osią priorytetową I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” – działanie 1.3.3. Zgodnie z Umową o partnerstwie, podpisaną w dniu […]

Więcej

Spot reklamowy z udziałem naszego doradcy

03 kwi 2018

Doradca Energetyczny wziął udział w nagraniu spotu reklamowego, promującego projekt: „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie ideaTECH i ma na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej wśród przedsiębiorców, tworzenia i realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin oraz założeń dotyczących koncepcji tzw. Zielonych stref. Nasz Doradca zaprezentował projekt: „Ogólnopolski systemu […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj