Aktualności

Miesiąc: lipiec 2018

Pożyczka dla Gminy Bolesław (pow. olkuski)

31 lip 2018

W dniu 31 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Bolesław na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Krzykawa i Krzykawka w Gminie Bolesław – zlewnia P3” w kwocie do 744 236,46 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do […]

Więcej

Pożyczki dla Gminy Chełmiec

24 lip 2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało podpisanych pięć umów pożyczek z Gminą Chełmiec na realizację zadań pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 1 (Biczyce Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice)” w kwocie do 1 712 068,66 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej […]

Więcej

Pożyczka dla Gminy Liszki

24 lip 2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Liszki na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Cholerzynie „, w kwocie do    352 000,00  zł. Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – […]

Więcej

Pożyczki dla Gminy Żegocina

24 lip 2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczki z Gminą Żegocina na realizację projektów pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkta Górna i Rozdziele„, w kwocie do 181 997,31 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie […]

Więcej

Pożyczki dla Gminy Szaflary

24 lip 2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Szaflary na realizację zadań pn. : „Budowa sieci wodociągu w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary” w kwocie do 190 392,97 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej, do której zostaną podłączone czterdzieści trzy […]

Więcej

Pożyczka dla Gminy Iwanowice

24 lip 2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Poskwitów, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje […]

Więcej

Szkolenia Energetyków Gminnych

20 lip 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przystępuje do organizacji Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary, w […]

Więcej

Pożyczka dla Gminy Czchów

19 lip 2018

W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Czchów na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów”, w kwocie do 1 […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – edycja 2018

13 lip 2018

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018 roku wpłynęły 83 wnioski. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 18 206 175,85 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2018 wynosiła […]

Więcej

Pan Witold Kozłowski nowym Prezesem Zarządu

10 lip 2018

Informujemy, iż w dniu 9 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pana Witolda Kozłowskiego. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Pani Anna Biederman-Zaręba.

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj