Aktualności

Miesiąc: lipiec 2019

„Mój Prąd” – ZAŁOŻENIA PROGRAMU

26 lip 2019

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zamieszczone informacje na temat nowego Programu „Mój Prąd”. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Poniżej znajdują się szczegółowe założenia Programu. Dofinansowanie […]

Więcej

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

24 lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych […]

Więcej

Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Raciechowice

24 lip 2019

24 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Raciechowice na realizację projektu pn. „Budowa Magistrali Wodociągowej „Etap 1″” w kwocie 6.480.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest budowa magistrali wodociągowej, która zapewni wodę pitną dobrej jakości dla 1050 gospodarstw domowych oraz innych obiektów. Umowy zostały […]

Więcej

Program „Mój Prąd”

24 lip 2019

Informujemy, że w dniu 23 lipca br. został ogłoszony przez Premiera Mateusza Morawieckiego program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd,  przeznaczony dla osób fizycznych. W miarę uzyskiwanych szczegółów dotyczących wdrażania powyższego Programu, będziemy systematycznie zamieszczać bieżące informacje. Poniżej zamieszczamy schemat podstawowych założeń Programu Mój Prąd. Mój Prąd (wsparcie PV od 2 do 10 kW)

Więcej

Podpisanie umów pożyczki z Gminą Mogilany

22 lip 2019

22 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Mogilany na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany – Wschód” w kwocie 1.637.827,05 zł oraz pożyczka płatnicza w kwocie 3.233.570,13 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie […]

Więcej

Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Miechów

22 lip 2019

22 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki płatniczej z Gminą i Miastem Miechów na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice wraz z przyłączami domowymi do granic działek” w kwocie 1.111.454,25 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ – edycja 2019

22 lip 2019

W ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ichskutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’  wpłynęło 48 wniosków.Zarząd w oparciu o obowiązujące ,,Zasady…’’ oraz Regulamin Programu,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dlaŚrodowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względemformalnym i merytorycznym. 44 wnioski, które Zarząd rozpatrzyłpozytywnie uzyskały opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StrażyPożarnej w Krakowie. Zarząd […]

Więcej

Przedłużony nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych”

17 lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedłuża nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych do dnia 24.07.2019 r. Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd. Program skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

16 lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” Cel programu: Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub […]

Więcej

Wyniki Konkursu „Małopolskie Remizy 2019”

15 lip 2019

Konkurs „Małopolskie Remizy 2019” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 28 zadań. W ramach naboru wniosków wydłużonego (decyzją Zarządu WFOŚiGW w Krakowie) do dnia 14.06.2019 r. do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło łącznie 25 wniosków (22 wniosków złożyły gminy, pozostałe […]

Więcej

Podpisanie umów pożyczek z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

15 lip 2019

12 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu na realizację projektów pn.: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz na os. Zadział w […]

Więcej

Podpisanie umów pożyczki z Gminą Ochotnica Dolna

10 lip 2019

9 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Ochotnica Dolna na realizację projektów pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna – Etap II”, w kwocie do 374.703,15 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych […]

Więcej

Fundusz podpisuje porozumienia z samorządami w zakresie wspierania realizacji programu „Czyste Powietrze”.

10 lip 2019

8 lipca br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego Zarząd Funduszu dyskutował z władzami samorządów w Małopolsce o szczegółach współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza. Program Priorytetowy Czyste Powietrze  wchodzi w kolejne fazy modyfikacji, a resortowi zależy na zwiększeniu jego efektywności. Dlatego też od lipca […]

Więcej

Podpisanie umowy pożyczki ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Skiba” w Kętach

04 lip 2019

4 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Skiba” w Kętach na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia SRH” „Skiba” w Kętach przy ulicy Fabrycznej 15 A” w kwocie 23 409,81 zł. Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej  o 25,0 […]

Więcej

Wizyta w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie

04 lip 2019

3 lipca 2019 r. Przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW w Krakowie wraz z Dyrekcją Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie spotkali się celem omówienia i wypracowania szczegółów współpracy dotyczącej „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ogłoszony przez Fundusz nabór wniosków pozwala na uzyskanie dofinansowania w postaci dotacji na zakup wapna nawozowego i środka wapnującego. O dotację […]

Więcej

Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Brzesko

03 lip 2019

3 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Brzesko na realizację zadań pn.: 1. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”, w kwocie do 418.957,51 zł. Przedmiotem zadania będzie: docieplenie 2.652,15 m2 ścian, 2.747,85 m2 stropów oraz wymiana 5,00 m2 okien i 5,41 m2 stolarki […]

Więcej

Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Nowy Wiśnicz

03 lip 2019

2 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Nowy Wiśnicz na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz” do kwoty 380 601,46 zł.Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych będzie:  wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7.226,25 mb i […]

Więcej

Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Programu Czyste Powietrze

01 lip 2019

Publikujemy dementi Ministerstwa Środowiska w związku z dzisiejszymi doniesieniami medialnymi na temat Programu Czyste Powietrze: Ministerstwo Środowiska dementuje pojawiające się w mediach informacje o zagrożeniu utraty finansowania programu Czyste Powietrze. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że zostały wstrzymane środki unijne na ten cel, ponieważ negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły. Resort jest […]

Więcej

WFOŚiGW w Krakowie i Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wspólnie dla rozwoju małopolskiej wsi

01 lip 2019

Minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zainaugurowali dziś konferencję prasową dotyczącą realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. W trakcie wydarzenia Prezes WFOŚiGW w Krakowie podpisał porozumienie z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. W ramach programu dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane dla rolników […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

01 lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa małopolskiego. Beneficjenci O dofinansowanie w postaci dotacji mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie. Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj