Aktualności

Miesiąc: luty 2023

Wyniki naboru wniosków w ramach PRWEE – Niskoemisyjny Transport

28 lut 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w obszarze tematycznym „Niskoemisyjny transport”. W ramach naboru wpłynęło 10 wniosków. Spośród nich,  3 zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Programie. Pozostałe 7 wniosków zostało poddane […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Polanka Wielka – 22.02.2023 r.

24 lut 2023

W dniu 22.02.2023 r. mieszkańcy Gminy Polanka Wielka,  skorzystali z bezpłatnych porad  i konsultacji naszego Doradcy Energetycznego – Katarzyny Bryzek, w zakresie możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zakupu odnawialnych źródeł energii. Konsultacje odbyły się w sali obrad (nr 8) Urzędu Gminy w Polance Wielkiej. Zapraszamy na kolejne konsultacje!  

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami w Gminie Kamienica- 21.02.2023 r.

24 lut 2023

W dniu 21 lutego 2023 r., w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy, odbyło się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy dotyczące nowej odsłony Programu „Czyste Powietrze” (po zmianach wprowadzonych w dniu 3.01.2023 r.). Podczas wydarzenia Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie – Justyna Jesionek omówiła wymagania Programu, a następnie po prelekcji zainteresowani mieli możliwość skorzystania z […]

Więcej

Spotkanie z Ekodoradcami i mieszkańcami powiatu bocheńskiego- 16.02.2023 r.

24 lut 2023

Na zaproszenie Ekodoradcy ds. klimatu i środowiska, w dniu 16.02.2023 r., w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się spotkanie dotyczące zmian w programach: Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. W szkoleniu uczestniczyli Ekodoradcy gmin powiatu bocheńskiego oraz zainteresowani mieszkańcy. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Prelekcję przedstawiła Justyna Jesionek – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie. Link do informacji […]

Więcej

Inwestycja w oszczędzanie energii: koszt czy zysk?

23 lut 2023

Wymiana źródeł ciepła generuje realne oszczędności dla użytkownika na wielu poziomach. Nowe i nowoczesne piece zużywają mniej paliw, są bardziej wydajne, więc koszt ogrzewania domu czy ciepłej wody znacząco spada. Możliwość wymiany okien i drzwi wejściowych, docieplenie ścian, podłóg i stropów – na które program także pozwala – sprawia, że koszty ogrzewania domu ponownie mogą istotnie […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami w Gminie Radłów- 21.02.2023 r.

23 lut 2023

W dniu 21.02.2023 r., w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie, odbyła się prelekcja dla mieszkańców Gminy Radłów na temat nowej odsłony Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania stosownych wyjaśnień zarówno w trakcie spotkania, jak i w ramach indywidualnych konsultacji, które miały miejsce w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego. […]

Więcej

Warsztaty dla gmin z Programu Czyste Powietrze – 17.02.2023 r.

20 lut 2023

W dniu 17.02.2023  r. Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził kolejne szkolenie online dla pracowników gmin województwa małopolskiego, obsługujących Punkty Konsultacyjne Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W trakcie spotkania zostały  zreferowane odpowiedzi na zadane podczas zgłoszeń zapytania, dotyczące zasad Programu Czyste Powietrze,  w tym wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Webinarium poprowadził Doradca Energetyczny  WFOŚiGW w Krakowie – Wojciech Badura. […]

Więcej

Liderzy Czystego Powietrza w Małopolsce (zał. prezentacje)

16 lut 2023

Ponad 150 ekodoradców i reprezentantów gmin z naszego regionu uczestniczyło w merytorycznej konferencji programowej pn. Małopolski Lider Czystego Powietrza. Najbardziej aktywnym gminom wręczono specjalne wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w realizację programu i zachęcanie mieszkańców gmin do sięgania po wsparcie oferowane przez WFOŚiGW w Krakowie, przy aktywnym wsparciu NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konferencja odbyła […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka – 22.02.2023 r.

16 lut 2023

Informujemy, że w dniu 22.02.2023 r., w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Katarzyna Bryzek, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Mucharz – 21.02.2023

16 lut 2023

Informujemy, że w dniu 21.02.2023 r., w Urzędzie Gminy Mucharz, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Mucharz. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Katarzyna Bryzek, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Radłów – 21.02.2023 r.

15 lut 2023

Informujemy, że w dniu 21.02.2023 r., w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Radłów. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Aneta Obrzut, będzie udzielała indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

14 lut 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”. Termin składania wniosków upływa 20.03.2023 r. Program skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

13 lut 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.” Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas […]

Więcej

2,5 mln zł na doposażenie sprzętowe OSP w Małopolsce

10 lut 2023

2,5 mln zł trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych w Małopolsce i posłuży doposażeniu sprzętowemu jednostek w celu uskutecznienia ich działań na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie.   10 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę w tej sprawie zaprezentowali dr Kazimierz Koprowski, prezes zarządu Funduszu oraz nadbrygadier Piotr […]

Więcej

Konsultacje z mieszkańcami w Gminie Słaboszów – 03.02.2023 r.

07 lut 2023

W dniu 03.02.2023 r. mieszkańcy Gminy Słaboszów, zainteresowani wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją swoich budynków mieszkalnych oraz montażem odnawialnych źródeł energii, mogli skorzystać z bezpłatnych porad  i konsultacji naszego Doradcy Energetycznego, Mariusza Sałęgi. Mamy nadzieję, że pozyskane  informacje, dotyczące  źródeł finansowania inwestycji, takich jak: Programy Priorytetowe: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz ulga inwestycyjna i ulga  termomodernizacyjna, […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Brzesko- 3.02.2023 r.

06 lut 2023

W dniu 03.02.2023 r., w Urzędzie Miejskim w Brzesku, odbyła się prelekcja dla mieszkańców Gminy Brzesko na temat nowej odsłony Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania stosownych wyjaśnień zarówno w trakcie spotkania, jak i w ramach indywidualnych konsultacji, które miały miejsce w Punkcie Obsługi Programu Czyste Powietrze. W wydarzeniu uczestniczyła – […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna- 17.02.2023 r.

06 lut 2023

Informujemy, że w dniu 17.02.2023 r., w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Paweł Korczak, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych […]

Więcej

Nabór uzupełniający w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

03 lut 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla 2 obszarów tematycznych: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – pula środków 203 106,56 zł czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom – pula środków 683 485,70 zł. Wnioski można składać do 06.03.2023 r.  do godz. 15:30. […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

03 lut 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach naboru wpłynęło 59 wniosków. Spośród złożonych wniosków 22 zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Programie. Pozostałe […]

Więcej

Bezpieczny Strażak: nabór trwa do 15 lutego!

03 lut 2023

Ruszył nabór wniosków do programu „Bezpieczny Strażak”, umożliwiający dokonanie zakupu lub modernizacji pojazdów strażackich przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioski można składać tylko do 15 lutego! Celem programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska. […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj