Aktualności

Miesiąc: maj 2020

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

20 maj 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie po raz kolejny przyznał dotacje w ramach Programu Priorytetowego – „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W ramach naboru wniosków w 2020 roku do Funduszu wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 641 741,26 zł. Pula środków przeznaczona na Program wynosiła 500 000,00 zł. Wszystkie […]

Więcej

Nabór wniosków na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych (Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1)

20 maj 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania […]

Więcej

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 2.0

15 maj 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r (piątek) nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”

13 maj 2020

W dniu 13.05.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”. Łącznie złożono 4 wnioski na kwotę 323 730,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 1 517 414,47 zł. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej, którą przeszły pozytywnie. Wojewoda Małopolski zarekomendował do dofinansowania wszystkie cztery […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’

13 maj 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. W 2020 roku złożono 95 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 025 492,08 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 6 246 956,05 zł. 3 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia […]

Więcej

Wyniki naboru wniosków – Program „Mały Strażak”

13 maj 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”. W roku 2020 łącznie złożono 30 wniosków na kwotę 144 766 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 289 861,50 zł. 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych (wpłynęły po terminie naboru), 5 wniosków nie spełniło wymogów merytorycznych. […]

Więcej

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019

11 maj 2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2020 poz. 408) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2019 r. z tytułu opłat i kar wyniosła: dla gmin – […]

Więcej

Odwołany II nabór wniosków na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne w formie dotacji

08 maj 2020

W związku z ogłoszeniem od dnia 20.03.2020 r. do odwołania stanu epidemii w Polsce oraz trudnymi do przewidzenia skutkami finansowymi, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję o odwołaniu II naboru wniosków na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne w formie dotacji. W związku z powyższym, ogłoszony wcześniej nabór, który miał trwać […]

Więcej

„Miasto z klimatem” – nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę miejską

07 maj 2020

10 mln zł – tyle Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ruszy w już czerwcu. To element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”. W Polsce prawie 60% ludności mieszka w miastach, które, poprzez swój rozwój, […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj