Aktualności

Miesiąc: marzec 2023

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

31 mar 2023

  W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Biały Dunajec- 4.04.2023 r.

29 mar 2023

Informujemy, że w dniu 4.04.2023 r., w sali obrad Urzędu Gminy w Białym Dunajcu w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Biały Dunajec. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Aneta Obrzut, będzie udzielała indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Bolesław- 4.04.2023 r.

29 mar 2023

Informujemy, że w dniu 4.04.2023 r., w Urzędzie Gminy Bolesław (p. 22) w godzinach od 8.00 do 15.00 w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Bolesław. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Mariusz Sałęga, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie […]

Więcej

6 kwietnia 2023 roku oddziały zamiejscowe nieczynne

29 mar 2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że oddziały zamiejscowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowie, Nowym Sączu, Miechowie oraz Oświęcimiu w dniu 6 kwietnia 2023 roku będą nieczynne. Za utrudnienia – Przepraszamy!

Więcej

Nabór uzupełniający do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

29 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla 2 obszarów tematycznych: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – pula środków 163 306,56  zł czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom – pula środków 121 121,34 zł. Wnioski można składać do 28.04.2023 r.  do godz. 15:30.   […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz- 24.03.2023 r.

28 mar 2023

W dniu 24.03.2023 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz zainteresowani termomodernizacją swoich budynków mieszkalnych oraz montażem odnawialnych źródeł energii mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji naszego Doradcy Energetycznego, Mariusza Sałęgi. Podczas rozmów z mieszkańcami zwracano uwagę na wymogi uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, zgodnie z którymi: – w przypadku pieców i kominków od […]

Więcej

Nabór wniosków: Program „Małopolskie Remizy” 2023 rok

27 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Program na udzielenie pomocy finansowej na inwestycje modernizacyjne w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy”. Program skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na: modernizację przegród budowlanych (m.in. […]

Więcej

Wyniki naboru uzupełniającego w ramach PRWEE – OZE/efektywność energetyczna i Czyste Powietrze

23 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w obszarach tematycznych „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” i „czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”. W ramach naboru wpłynęło 17 wniosków. Spośród nich,  9 zostało odrzuconych w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Tarnów- 16.03.2023 r.

23 mar 2023

W dniu 16 marca 2023 r. mieszkańcy miasta Tarnów mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad  i konsultacji naszego Doradcy Energetycznego – Wojciecha Badury, w zakresie możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania stosownych wyjaśnień w ramach indywidualnych konsultacji, które miały miejsce w […]

Więcej

Konsultacja dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz- 24.03.2023 r.

22 mar 2023

Informujemy, że w dniu 24.03.2023 r., w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Mariusz Sałęga, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Więcej

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Dębno- 23.03.2023 r.

22 mar 2023

Informujemy, że w dniu 23.03.2023 r., w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Dębno. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Justyna Jesionek, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych […]

Więcej

Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

22 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków złożonych w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. W tegorocznym naborze wpłynęło 114 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8.034.444,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 16.118.525,00 zł. Trzech wnioskodawców złożyło rezygnację z udziału w Programie, […]

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Libiąż – 14.03.2023 r.

21 mar 2023

W dniu 14.03.2023 r., w Urzędzie Miejskim w Libiążu, odbyły się konsultacje dla mieszkańców Gminy Libiąż na temat nowej odsłony Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Programu Mój Prąd, Moje Ciepło czy też ulgi termomodernizacyjnej. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania stosownych wyjaśnień zarówno w trakcie spotkania, jak i w ramach indywidualnych konsultacji, które miały miejsce […]

Więcej

Sprzątamy Małopolskę – Eko Piknik z Funduszem

20 mar 2023

Sprzątamy Małopolskę! W Zbylitowskiej Górze odbył się dziś Eko Piknik, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gminę Tarnów, przy wydatnym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od godz. 10 trwało wielkie wydarzenie edukacyjne, któremu towarzyszyło wspólne sprzątanie terenów zielonych. Wszystko po to, by Małopolska była atrakcyjnym miejscem wypoczynku i codziennego […]

Więcej

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności.

10 mar 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wzór […]

Więcej

Spotkanie z Ekodoradcami Powiatu Limanowskiego- 7.03.2023 r.

10 mar 2023

W dniu 7 marca 2023 r., w  Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla Ekodoradców Gmin  z terenu Powiatu Limanowskiego, zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Tematem były zmiany w Programach Priorytetowych: ,,Czyste Powietrze’’ i ,,Mój Prąd’’. Podczas spotkania referat wygłosiła Justyna Jesionek – Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

Więcej

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Libiąż – 14.03.2023 r.

08 mar 2023

Informujemy, że w dniu 14.03.2023 r., w Urzędzie Miejskim w Libiążu, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Libiąż. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie – Katarzyna Bryzek, będzie udzielał indywidualnych konsultacji w następujących obszarach: 1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych […]

Więcej

Cyliczne spotkania z Doradcami „Instalacje c.o. w budynkach jednorodzinnych oparte o pompy ciepła typu monoblok” – 17.03.2023 r.

08 mar 2023

Szanowni Państwo! Zapraszamy na kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi nt.  „Instalacje c.o. w budynkach jednorodzinnych oparte o pompy ciepła typu monoblok” Podczas prezentacji omówione zostaną podstawowe cechy powietrznych pomp ciepła typu monoblok oraz możliwość ich wykorzystania w budynkach jednorodzinnych jako centrale źródło ciepła zasilające instalacje c.o. oraz c.w.u. Webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni z FOŚiGW w Szczecinie. Spotkanie rozpocznie się 17 marca […]

Więcej

Nabór wniosków: Program „Mały Strażak”

06 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w roku 2023 r. w ramach Programu „Mały Strażak”. Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości ich Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) do późniejszych działań realizowanych w tych jednostkach OSP. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

06 mar 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2023 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego (UWAGA: Dofinansowanie może być przeznaczone dla obszarów stanowiących własność gminy lub podmiotu władającego daną nieruchomością, wobec którego wydano […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj