Aktualności

Kategoria: Strona główna

Wyniki naboru: Program „Systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami”

12 maj 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „Systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami”. W tegorocznym naborze wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 38.000,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 76.000,00 zł. Niniejszy wniosek spełnia wymogi formalno-merytoryczne. W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 1 wniosku. […]

Więcej

Nabór wniosków: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

09 maj 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego, które wcześniej złożyły wnioski w ramach Projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa […]

Więcej

Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

05 maj 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „MAŁY STRAŻAK”. W roku 2022 wpłynęło 80 wniosków na łączną kwotę 263 301,51 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 527 071,69 zł. Alokacja środków w roku bieżącym w niniejszym programie to 100 000,00 zł. W drodze oceny złożonych oraz w związku […]

Więcej

Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

05 maj 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. W tegorocznym naborze wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6.099.524,16 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 12.820.810,89 zł. Z tego 18 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia […]

Więcej

V Zjazd Małopolskiego Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

05 maj 2022

W sobotę 30 kwietnia w Krakowskiej Szkole Aspirantów PSP odbył się V Zjazd Małopolskiego Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego wybrano władze na kolejną pięcioletnią kadencję. Prezesem Zarządu OW ZOSP RP Województwa Małopolskiego został Edward Siarka – dotychczasowy prezes zarządu kończącej się kadencji. Wiceprezesem został Paweł Motyka, który jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP […]

Więcej

Program „Moje Ciepło”

02 maj 2022

Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Cele osiągane są poprzez współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych […]

Więcej

Wyniki naboru: Program Priorytetowy – Edukacja Ekologiczna

15 kw. 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”. W 2022 roku wpłynęło 59 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 2 078 166,63 zł. 5 wniosków zostało odrzuconych w wyniku oceny wstępnej natomiast pozostałe 54 przeszło do oceny zasadniczej, której dokonała Komisja Konsultacyjna. W skład […]

Więcej

Wyniki naboru: Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

14 kw. 2022

W dniu 14.04.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”.   Łącznie złożono 6 wniosków na kwotę 600.000,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 1.549.710,54 zł. Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne oraz uzyskały rekomendację Wojewody Małopolski. Alokacja środków w ramach ww. […]

Więcej

Przerwa w dostępie do Portalu Beneficjenta

12 kw. 2022

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w dniu jutrzejszym (13.04.2022) pomiędzy godziną 8.00 a 12.00 mogą występować przerwy w dostępie do naszego Portalu Beneficjenta (portal.wfos.krakow.pl) Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Konkurs: kompleksowa obsługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie prac projektowych, graficznych i poligrafii w 2022 roku

08 kw. 2022

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza konkurs pn. kompleksowa obsługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie prac projektowych, graficznych i poligrafii w 2022 roku. Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi w zakresie prac projektowych, graficznych i poligrafii dla Funduszu w roku 2022. W ramach Konkursu należy złożyć pracę konkursową składającą się […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

07 kw. 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2022 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego (UWAGA ZMIANA: Dofinansowanie może być przeznaczone dla obszarów stanowiących własność gminy lub podmiotu władającego daną nieruchomością, wobec którego […]

Więcej

Rusza czwarta edycja programu Mój Prąd i nowy system rozliczeń dla prosumentów

04 kw. 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomi czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami”

04 kw. 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami”. Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej na wykonanie systemów ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami. Przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości […]

Więcej

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

01 kw. 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.” Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych […]

Więcej

Cykliczne spotkania z Doradcami Energetycznymi – Program Mój Prąd

30 mar 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poświęconym nowej odsłonie Programu Mój Prąd w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 10:00.  Spotkanie organizowane jest w ramach cyklicznych spotkań z Doradcami Energetycznymi. Przypominamy, iż Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska […]

Więcej

Szkolenie dla Kandydatów na Energetyków Gminnych 7-22.03.2022 r.

25 mar 2022

W dniach 7-8.03.2022 r., 14-15.03.2022 r. oraz 21-22.03.2022 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili trzeci cykl spotkań w ramach kolejnej edycji szkoleń, skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia te są kontynuacją kursów prowadzonych w latach 2018 – 2019, podczas których przeszkolono 122 osoby z 92 gmin oraz w roku 2021 przeszkolono 20 […]

Więcej

Webinar: „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” oraz „Ulga termomodernizacyjna”- 29.03.2022 r.

25 mar 2022

Zaproszenie na kolejne spotkanie organizowane przez Doradców Energetycznych w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Przed nami trzecie ze spotkań informacyjnych, w trakcie których omawiamy interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE. Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 marca 2022 r. o […]

Więcej

Apel o niewypalanie traw

16 mar 2022

Niepokojące kłęby czarnego dymu pojawiające się wraz z nadejściem wiosny to skutek wypalania traw. Działania nie tylko szkodliwego dla zdrowia ale również przynoszącego niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby, z czym wiąże się dezaktywizacja biologiczna. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj